6. A Képviselő-testület döntéshozatali rendje: A Képviselő-testület döntései előkészítésének rendjét, döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módját, eljárási szabályait, ülésének helyét, látogathatóságának rendjét Tokaj Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A Képviselő-testület:

Testületi ülések meghívói:

Kulturális, Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Bizottság üléseinek meghívói:

Ügyrendi, Jogi és Humánpolitikai Bizottság üléseinek meghívói:

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság üléseinek meghívói:

Megtartott ülések, meghozott döntések

Rendeletek jegyzéke

Bizottsági jegyzőkönyvek

Humánpolitikai és Idegenforgalmi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Pénzügyi és Települséfejlesztési Bizottság

Ügyrendi Jogi és Humánpolitikai Bizottság

Kulturális, Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Bizottság

Polgármesteri határozatok

Polgármesteri rendeletek