A társulás elnevezése: Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: társulás)
A társulás székhelye: 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.
A társulás gesztora: Tokaj Város Önkormányzata
A társulás telephelyei:

 • 3910 Tokaj, Rákóczi u. 52.
 • 3910 Tokaj, Rákóczi u. 35.

A társulás célja

A társulásban résztvevő települési önkormányzatok együttműködnek annak érdekében, hogy minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és közszolgáltatást a kistérségben élők számára. A társulás célja továbbá a kistérség területe összehangolt fejlesztésének előmozdítása, különösen fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása, a Tokaj és Tokaj környéki települések területfejlesztési és területrendezési feladatainak kistérségi összehangolása; valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényből fakadó feladatok ellátása, valamint a kistérségi területfejlesztési projektek megvalósítása. A társulás célja továbbá a térségi közvetlen érdekképviselet, valamint más térségi önkormányzati érdekképviseleti szervezetekkel történő együttműködés. A térség lehetőségeinek kiaknázása érdekében a források egyesítése az önkormányzatok önállóságának tiszteletben tartása mellett és egyes önkormányzatoknál jelentkező, de térségi feladatokat szolgáló, illetve ellátó tevékenységeknél érdekegyeztetés.

A Társulás által fenntartott intézmények

A Társulás intézményt (költségvetési szervet) nem tart fenn. A társulás által ellátott szociális és gyermekjóléti alapellátások a jogi személyiségű Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás szervezetén belül kerülnek ellátásra, az ellátott alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölését a 3. melléklet tartalmazza.

A társulás által ellátott szociális és gyermekjóléti alapellátásokat a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjólét Szolgálata (Tokaj, Rákóczi u. 52.) elnevezésű szervezeti egysége látja el. A szervezeti egységen belül működik a család- és gyermekjóléti központ, amely ellátási területe a Tokaji járás lakosságára terjed ki. A család- és gyermekjóléti központ ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) által hatáskörébe utalt feladatokat.

A társulási feladatok ellátását végző alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat a munkaszervezet vezetője (Jegyző), az egyéb munkáltatói jogokat a feladatot ellátó szervezeti egység vezetője gyakorolja.

A tag önkormányzatok közigazgatási területén ellátott közfeladat és az adott településen lakóhellyel rendelkező foglalkoztatottak (pl: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) esetén a munkaszervezet vezetője a munkáltatói jogokat az érintett önkormányzat polgármestere véleményének kikérése mellett gyakorolja.

Társulás tagjai, képviselői

 • Tokaj Város Önkormányzata: Posta György Polgármester
 • Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata: Rozgonyi István Polgármester
 • Bodrogkisfalud Község Önkormányzata: Balogh Sándor Polgármester
 • Csobaj Község Önkormányzata: Ivanics Imre Polgármester
 • Erdőbénye Község Önkormányzata: Kántor Dezső Dénes Polgármester
 • Szegi Község Önkormányzata: Trudics Andrea Polgármester
 • Taktabáj Község Önkormányzata: Nemes János Polgármester
 • Szegilong Község Önkormányzata: Talárovics László Polgármester
 • Tarcal Község Önkormányzata: Butta László Polgármester
 • Tiszaladány Község Önkormányzata: dr. Liszkai Ferenc Polgármester
 • Tiszatardos Község Önkormányzata: Kiss István  Polgármester

 

Társulási megállapodás