Önként vállalt feladat-csoport Ügytípus, feladat megnevezése Megalapozó jogszabályok, döntések
Segélyek    
  Települési támogatások 4./2015. (II. 13.) A szociális ellátási formákról és támogatásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról
  Karácsonyi segélyt (élelmiszercsomag) 4./2015. (II. 13.) A szociális ellátási formákról és támogatásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról
  Az első lakáshoz jutók támogatása 6/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelet az első lakáshoz jutók támogatásáról
Igazgatási szolgáltatások Házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat megerősítése 2010. évi I. törvény
  Házasságkötés külső helyszínen 2010. évi I. törvény
Vagyon ügyek Szociális bérlakás kiutalása 6/2012. (VI.1.) a Tokaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről
  Költségelvű lakáspályázatok kiírása 6/2012. (VI.1.) a Tokaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről
  bentlakásos ápolást és gondozást nyújtó intézmény fenntartása 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  járóbeteg szakellátás biztosítása 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
  idegenforgalmi feladatok ellátása