A projekt célja:
Tokaj város belterületén időszakosan a csapadékos években súlyos belvízproblémák jelentkeznek, melynek kárelhárítása az Önkormányzatra jelentős terheket ró. Ezért az Önkormányzat a belvizes állapotok, károk megelőzésére, illetve az elkerülhetetlen károk enyhítésére szeretne intézkedéseket tenni jelen projekt esetében.

A beruházással érintett terület: Binét árok (Deák Ferenc utca)

A településen jellemzően megoldott a lehulló csapadékvíz gyűjtése és elvezetése. De a belterületi rendszer csapadékvizét a külterületi befogadókba juttató gyűjtőcsatornák kapacitása több esetben is nem megfelelő. Ezen meglévő gyűjtőcsatornák vízgyűjtő területén jelentősen megnőtt keletkezett csapadékvíz mennyisége. Így a gyűjtőcsatornák kapacitásnövelése és rekonstrukciója szükséges. A fejlesztési tervben, tervdokumentációban meghatároztuk a belterületi utcák vonatkozásában a csapadékvíz elvezetés irányát, az építendő csatornának a városi rendszerhez való kapcsolódását.

Az üzemeltetői egyeztetés során a problémás helyeket megbeszéltük, mely alapján a szükséges bővítések és tehermentések helyét meghatároztuk, a részletes fejlesztési tervek ez alapján készülhetnek.Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza: 1 005,2 m.

 

Pályázati kód: TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00069

Pályázat címe: Tokaj város bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének infrastruktúra-fejlesztése II. ütem

Elnyert összeg: 168 601 879 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Program kezdete: 2021.02.01.

Program vége: 2023.10.20.