A pályázat célja: a tokaji székhelyű, vagy telephellyel rendelkező egyesületeknek, üzletszerű gazdasági tevékenységet végző természetes személyeknek, gazdasági szervezeteknek a város turisztikai vonzerejét javító programok, mikrorendezvények lebonyolításához nyújtandó támogatások biztosítása.

1. Pályázhatnak:

• tokaji székhellyel és működési területtel nyilvántartott szervezetek
- kulturális és turisztikai vonzerőt javító rendezvények szervezésére Tokaj területén (helyi, megyei, régiós, országos hatókörre)

Pályázatot csak olyan szervezetek nyújthatnak be, akikkel az Önkormányzatnak sem közművelődési megállapodása, sem más feladatellátásra vonatkozó szerződése nincs.

 

2. A pénzügyi támogatás általános feltételei:

▪ a tárgyévre vonatkozó pénzügyi tervet kell benyújtani,
▪ a pályázónak nincs lejárt köztartozása,
▪ a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt,
▪ nincs folyamatban a pályázóval szemben a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,
▪ pályázó rendezvényein Tokaj Város Önkormányzatát támogatóként tünteti fel.
▪ cégkivonat

Az elnyert támogatás kifizetésére a megállapodás megkötését követően kerül sor.

A finanszírozás rendje:
▪ egy összegben, a támogatásra javasolt esemény előtt egy hónappal,

 

3. A pályázat beadásához szükséges űrlap kérhető a közös önkormányzati hivatal gazdasági hivatalában, illetve letölthető a www.tokaj.hu honlapról. (INNEN)

4. A pályázathoz az alábbi mellékletek csatolása szükséges:
▪ pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan,
▪ civil szervezet esetén annak alapdokumentumai,
▪ Nyilatkozatok: 
a) pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása,
b) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatással elszámolt,
c) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlési kérelem. Amennyiben a pályázó természetes személy, nyilatkozat, hogy ezen melléklet pályázatára nézve nem releváns,
d) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a program megvalósításához mekkora 2 önerővel rendelkezik,
e) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Tokaj Város Önkormányzatát a rendezvényen, programon támogatóként tünteti fel,

5. A pályázatok beérkezésének határideje: 2024. június 14. 12 óra
Elbírálás határideje: soron következő rendes testületi ülés

6. A pályázat keretösszege: 2 millió Ft

7. A benyújtott pályázatokat előzetesen értékeli a Kulturális, Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Bizottság, a pályázatokat Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.