Tokaj Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 2023. július 1-jétől módosult a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény. A jogszabálymódosítás megszüntette az önkormányzatok számára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletalkotásról szóló felhatalmazást.

Ebből eredően Tokaj Város Önkormányzatának hatályon kívül kellett helyeznie a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendeletét. A rendelet hatályon kívül helyezésével megszűnt a gazdálkodó szervezetek által korábban igénybe vehető azon kedvezmény, amely szerint nem kötelező a közszolgáltatást külön igénybe venni és azért díjat fizetni akinek a székhelye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba került bejegyzésre, ahol tulajdonosa, ügyvezetője, illetve annak közeli hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi.