TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ VÁLTOZÁSRÓL

 

Tisztelt Lakosság!

  Tokaj Város Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy a Képviselő-testület 2022. július 2. napi hatállyal az 12/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelettel döntött a nevelési-oktatási intézményben fizetendő térítési díjak, valamint a 13/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelettel a szociális étkeztetés térítési díjának emeléséről. A térítési díjak rendezésére legutóbb 2016. április 1-jén került sor. Az azóta eltelt időszak áremelkedései, az étkeztetésre vonatkozó szabályok szigorítása szükségessé tette a térítési díjak felülvizsgálatát.   Étkezési térítési díjak 2022. július 2-tól:   I.) Nevelési-oktatási intézményben fizetendő térítési díjak: 1. Tokaji Gyermekkert Bölcsőde: 1.1. A gondozásért fizetendő intézményi térítési díj összege: 1.1.1. ha a család egy főre jutó havi jövedelmének összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át, a gondozásért fizetendő intézményi térítési díj összege: 0- Ft/ellátási nap 1.1.2.  ha a család egy főre jutó havi jövedelmének összege meghaladja a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át, a gondozásért fizetendő intézményi térítési díj összege: 150- Ft/ellátási nap 1.2. A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj összege: nettó 600.- Ft   2. Tokaji Gyermekkert Óvoda nettó 540.- Ft 3. Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, és Alapfokú Művészeti Iskola 3.1. Napközi nettó 640.- Ft 3.2. Menza nettó 385.- Ft 4. Tokaj-Hegyalja Egyetem Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképzőiskola és Kollégium 4.1. Kollégiumi térítési díja nettó 825.- Ft 4.2. Menza nettó 410 Ft 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium 5.1. Kollégiumi térítési díja nettó 825.- Ft 5.2. Menza nettó 410 Ft   II.) Szociális étkezés térítési díja:     1.  Szociális étkeztetés elvitelre (Bruttó): 1.1. egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 100.000.- Ft-ot: 440.- Ft 1.2. egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 100.000.- Ft-ot: 500.- Ft 2. Szociális étkeztetés kiszállítással (Bruttó): 2.1. egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 100.000.- Ft-ot: 540.- Ft 2.2. egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 100.000.- Ft-ot: 600.- Ft   3. Nappali szociális ellátás (Idősek Klubja) (Bruttó) : 3.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők térítési díja: 3.1.1. Reggeli térítési díja: 200.- Ft 3.1.2. Ebéd térítési díja: 3.1.2.1. egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 100.000.- Ft-ot: 440.- Ft 3.1.2.2. egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 100.000.- Ft-ot: 500.- Ft 3.1.3. Napközbeni tartózkodás térítési díj: 0.- Ft     III.)     Vendégebéd,  dolgozói ebéd térítési díja:
Étkezés Nettó Ft/adag
vendégebéd 1.000
 az önkormányzatnál és a fenntartásába működő intézményeknél foglalkoztatottak 760
Tokaj Város közigazgatási területén működő oktatási intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak: 760
Egészségfejlesztő Központban foglalkoztatottak 760
Tokaji Mentőállomáson dolgozók 760
    Az árváltozás első alkalommal a 2022. augusztusban fizetendő 2022. július hónapra vonatkozó térítési díjakat érinti!   Tokaj, 2022. július 1.  

                                                                                              Posta György

                                                                                              polgármester