TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ BÉRLAKÁSOK BÉRLETI DÍJÁNAK EMELÉSÉRŐL

  Tisztelt Lakosság! Tokaj Város Önkormányzata a 2022. június 30. napján tartott ülésén döntést hozott az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérleti díjának 2022. szeptember 1. napjától történő emeléséről. A lakbérek  legutóbb 2012. július 1-jén kerültek megemelésre. Az azóta eltelt időszak áremelkedései, a lakásállomány karbantartásához szükséges összegek drasztikus  megemelkedése szükségessé tette a bérleti díjak felülvizsgálatát. A lakbéremelés mértéke 11 %, amely közel sem éri el a korábbi lakbéremelés óta eltelt 10 éves időszak inflációs rátáját.  A képviselő-testület a lakbéremelés 11 %-os mértékének meghatározásakor   figyelembe vette a kormányzat azon szándékát, amely szerint meg kell védeni  a családokat a háború és a COVID 19 világjárvány miatt kialakult negatív gazdasági erőktől.   A Tokaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 9/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) 3 típusú lakbért különböztet meg:
  1. a szociális lakások lakbére
  2. a költségelvű lakások lakbére
  3. Azon költségelven és városi céllal hasznosított lakások bérleti díja, amelyek hasznosítása még nem pályázati úton történt (2012. előtti, határozatlan idejű lakásbérleti szerződéssel rendelkező bérlők esetében)
  2022. szeptember 1-jétől a bérlakások lakbére a következőképpen fog változni:   1. Szociális alapon bérbe adott lakások bérleti díja:
Komfort fokozat jelenleg hatályos 2022. 09. 01-től 11 %-al emelt összeg  
a.) összkomfortos lakásnál: 210,- Ft/m2/hó 233.- Ft
b.) komfortos lakásnál: 185,- Ft/m2/hó 205.- Ft
c.) félkomfortos lakásnál: 150,- Ft/m2/hó 166.- Ft
d.) komfort nélküli szükséglakásnál: 45,- Ft/m2/hó 50.- Ft
    2. költségelvű lakások lakbére : a kiinduló árak megállapítása az alábbi négyzetméter-árak szerint történik:                                                                                               
Kategória jelenleg hatályos bérleti díja 2022. 09. 01-től 11 %-al emelt összeg
I. osztályba sorolt lakás       300 Ft/m2/hó. 335.- Ft/m2/hó
II. osztályba sorolt lakás   250 Ft/m2/hó 280.- Ft/m2/hó
        3. Azon költségelven és városi céllal hasznosított lakások bérleti díja, amelyek hasznosítása még nem pályázati úton történt: a)  I. osztályba sorolt lakás esetén 335 Ft/m2/hó. b)  II. osztályba sorolt lakás esetén 280 Ft/m2/hó   Tokaj, 2022. július 1.  

                                                                                              Posta György

                                                                                              polgármester