Tájékoztatjuk Adózóinkat, hogy az adófizetési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos Adószámla kivonatok elkészítése, az ASP rendszerről szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek megfelelően, a helyi adóhatósági feladatok támogatását végző központi informatikai szolgáltatást nyújtó ASP.ADÓ szakrendszeren keresztül történik.

Az ASP.ADÓ szakrendszer működési logikájában történt központi fejlesztés következtében, a 2024. I. félévi értesítők az adózók által meghatalmazott képviselők részére kerülnek megküldésre elektronikus úton.

 

A sávos adózást választó adózóknak nem kell bevallást benyújtaniuk, ha az adóévi adó összege nem haladja meg az adóévi adóelőleg összegét, és az adózó az adóelőleg és az adóévi adó összege különbözetének a visszatérítését nem kéri. Az adózó – függetlenül attól, hogy nyújt-e be bevallást – az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig az adóévre adóelőleg fizetésére köteles.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakot érintő gépjárműadó ügyekben továbbra is a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik hatáskörrel, ezért az adószámla kivonat a 2020. december 31. napjáig fennálló gépjárműadó fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos lejárt esedékességű tartozásokra vonatkozóan ad tájékoztatást.

Az adóhatóság által nyilvántartott adót, fizetési kötelezettséget, az adózónak adónként, kötelezettségenként az egyenlegértesítőben megadott számlákra és számlaszámokra kell megfizetni. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Az adózó – pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül – a fennálló fizetési kötelezettségét az önkormányzati adóhatóság felé – az adott önkormányzati adóhatóság által biztosított módon – elektronikus fizetéssel is teljesítheti.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adóhatóság által nyilvántartott adót az esedékességi határidőkig az adózónak adónként, kötelezettségenként a megfelelő számlára kell megfizetnie, ezért javasoljuk a fizetési kötelezettség esedékességi határidőig történő rendezését a további késedelmi pótlék felszámítás, illetve az esetleges végrehajtási eljárás megindításának és az ehhez kapcsolódó költségek felszámításának elkerülése érdekében.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az E-önkormányzat portálon elérhető szolgáltatás használatával, valamennyi adónem tekintetében lehetőség van a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó helyi adóegyenleg (adószámla és a felszámított késedelmi pótlék) elektronikus lekérdezésére, illetve az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettség elektronikus úton, bankkártyával történő megfizetésére.

Az E-önkormányzat portálon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez KAÜ azonosítás szükséges.