Tokaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esély otthon - „TOKAJ, NÁLUNK JÓ” projekt fenntartási időszakában vállalt kötelezettség alapján lakhatási pályázatot hirdet a város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek városba történő letelepedésének támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tokaj Város Önkormányzat

Esély otthon - „TOKAJ, NÁLUNK JÓ”" Lakhatási támogatására

  Tokaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esély otthon - „TOKAJ, NÁLUNK JÓ” projekt fenntartási időszakában vállalt kötelezettség alapján lakhatási pályázatot hirdet a város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek városba történő letelepedésének támogatására.   I. A Pályázók köre Pályázatot nyújthatnak be azon 18-35 év közötti személyek, akik a Rendelet szerinti hiányszakmával, valamint Tokajban lakcímmel rendelkeznek vagy Tokajba kívánnak költözni és Tokaj város közigazgatási területén működő munkáltatónál hiányszakmának megfelelő munkakörben foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, vagy egyéni vállalkozói tevékenységet folytatnak.   II. A pályázat keretében az alábbi önkormányzati tulajdonú – a projekt keretében felújított és berendezett - lakások bérleti joga nyerhető el 2 év időtartamra:  
 • 3910 Tokaj, Ady E. u. 3/1. - Hrsz.: 1251/1.
 • 3910 Tokaj, Ady E. u. 3/2.– Hrsz.: 1251/1.
 • 3910 Tokaj, Jókai Mór út 5. 3/6.. - Hrsz.: 1164/34/A/22.
 • 3910 Tokaj, Tokaji Ferenc ltp. 16. 1/3. - Hrsz.: 1511/8/A/9.
 
 • A Tokaj, Ady E. u. 3/1. sz. alatti lakás 43,8 m2 területű, 2 szobás, összkomfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.
 • A Tokaj, Ady E. u. 3/2. sz. alatti lakás 71,93 m2 területű, 2 szobás, összkomfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.
 • A Tokaj, Jókai Mór út 5. 3/6. sz alatti lakás 52,09 m2 területű, 2 szobás, összkomfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.
 • A Tokaj, Tokaji Ferenc ltp. 16. 1/3. 54,1 m2 területű, 2 szobás, összkomfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.
  A lakások a lakás méretének függvényében a következő berendezésekkel kerülnek felszerelésre: Szekrények, étkezőasztal 4 szék, konyhabútor, heverő, ülőgarnitúra, dohányzóasztal, éjjeli szekrény, ágy, íróasztal, irodaszék, olvasó és állólámpa, polcok, salgópolc, függöny, sötétítő, karnis, vasaló, vasalódeszka, mosó-szárítógép, gáztűzhely, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, mosogatógép, hosszabbító kábel, laptop, szemetes, szőnyeg:, kávéfőző, robotgép.   III. A támogatás feltételei   A lakhatási támogatás pályázat útján nyerhető el. A pályázónak a pályázati adatlapon nyilatkoznia kell, hogy a II. pontban megjelölt lakások közül melyik lakás bérleti jogát szeretné elnyerni. A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:
 1. a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de lakhatási lehetőség igénybevételének végéig nem tölti be a 35. életévét,
 2. hiányszakmával rendelkezik,
 3. vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Tokajban marad a támogatás nyújtását követő minimum 2 évig,
 4. lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltöző fiatal (vagy a család, pár legalább egyik tagja) foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen.
 5. A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben állandó lakóhelyet létesít.
 6. vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, pl.: önkéntes tevékenységek.
    Beköltöző fiatalok/párok/családok kiválasztásánál  a projekt előnyben részesíti a 30. életévet el nem érő pályázókat.   Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó képviselő-testület bármely tagjával közeli hozzátartozói viszonyban van.   A hiányszakma meghatározása: általános és középiskolai pedagógus, CNC gépkezelő, autószerelő, műszerész, forgácsoló, lakatos, gépészeti ügyintéző, szakács, pincér/felszolgáló, vendéglátó eladó, recepciós (idegen nyelv ismerettel), kereskedelmi végzettség, hajóvezető, szőlész, borász, élelmiszerminőségi és biztonsági mérnök, villamosmérnök, gépészmérnök, Önkormányzatnál, illetve intézményeinél hiányszakma: pénzügyi, számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelő, jogász, építésügyi, műszaki ügyintézői munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális ápoló és gondozó, ápoló, mentálhigiénés, pszichológus, közgazdász, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakember, védőnő, egészségügyi szervező, csecsemő- és kisgyermeknevelő, múzeum pedagógus, történész, kommunikációs szakirányú végzettség, fotográfus és fotótermék kereskedő,  mezőgazdasági mérnök, kulturális rendezvényszervező, sportszervező.   IV. A pályázat tartalmi elemei: a) pályázati adatlap, b) a pályázó részletes önéletrajza, cd) értékelési szempontokat alátámasztó dokumentumok:      ca) jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozat, illetve azokat igazoló dokumentumok,      cb) az iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata,      cc) házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyzői okiratba foglalt élettársi nyilatkozat, vagy igazolás az élettársi kapcsolatnak a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába (ENYER) történő nyilvántartásba vételről,      cd)a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonata      ce) tokaji székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés, egyéni vállalkozói igazolvány másolata      cf) személy azonosító igazolvány, lakcímet igazoló igazolvány másolata,      cg) ) nyilatkozat arról, hogy a pályázó és a vele együtt költöző személy kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben állandó lakóhelyet létesítenek.      ch)a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás        ci) nyilatkozat a Tokajban végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról, d) nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő-testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban.   V. A pályázattal elnyerhető támogatás  A kiválasztott bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie,  ellenben az általa használt bérlemény rezsiköltségének megfizetésére köteles. (Rezsi költség: villamos energia, földgáz,  víziközmű-szolgáltatás, hulladék szállítás, telefon,  stb.) Egy fiatal, vagy pár, illetve család legfeljebb 2 éven keresztül (minimum és maximum 2 év!) lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlannak.   VI. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje: A pályázat benyújtásának határideje 2023. január 20. A pályázat elbírálásának határideje 2023. február 15. A lakhatási támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése. A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.   A lakásbérleti jogviszony 2023. március 1. napjától kezdődik, és 2 éves határozott időtartamra jön létre. A pályázatot 1 eredeti példányban a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.) címére kell megküldeni vagy személyesen benyújtani a Hivatal iktatójában. A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat az „Esély otthon„ lakhatási támogatására.   VII. Egyéb információk A támogatás elbírálásáról a Ügyrendi, Jogi és Humánpolitikai Bizottság előzetes véleményezése alapján a képviselő-testület zárt ülés keretében dönt. A pályázatok elbírálása a felhíváshoz csatolt  értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.   A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az Önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.   A pályázatról további információkat kaphat Tokaj Város Önkormányzat honlapján (http://www.tokaj.hu/esely-otthon-program/), Esély otthon program Tokaj Facebook elérhetőségen, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, vagy a 47/553-015 telefonszámon.  

A páylázati adatlap ide kattintva letölthető.