Mint a Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj (3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52.) vezetője ezúton pályáztatom az Otthon intézményi orvosi feladatok ellátását, különösképpen az alábbi tevékenységek elvégzését:

Az intézmény orvosa ellátja az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben előírt kötelező intézeti orvosi feladatokat.

Az intézmény orvosa vállalj, hogy legalább heti 6 óra rendelési időtartammal biztosítja az orvosi feladatok ellátását, ezen felül szükség szerinti rendelkezésre áll, jelenléti ív vezetése mellett.

Az intézeti orvosi feladatok tartalmazzák:

 • egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítást
 • rendszeres orvosi felügyelet, ellenőrzés
 • szükség szerinti ápolás irányítását
 • egyes szakorvosi ellátásokhoz való hozzájutás segítése
 • döntés meghozatala kórházi kezelés szükségességéről
 • gyógyszerellátásban való közreműködés, gyógyszerfelírás
 • szükség szerint közreműködés az előgondozásban (véleményezés)
 • betegellátással kapcsolatos új jogszabályok nyomon-követése, értelmezése és annak megfelelő alkalmazása
 • szükség szerint az ápoló-gondozó személyzet munkájának irányítása, gyógyszerek felhasználásának ellenőrzése
 • az előírt gyógymódok alkalmazásának ellenőrzése
 • az Otthonra, dolgozókra vonatkozó higiénés előírások betartásának ellenőrzése
 • szükség szerint az Otthon ápoló-gondozó személyzetének szakmai továbbképzésben részesítése, illetve annak szervezéséhez történő segítségadás
 • fertőzéssel, fertőzésgyanúval kapcsolatban történő jelentés küldése a megfelelő hatósági szerveknek a probléma észlelését követően
 • a munkakörrel kapcsolatos etikai, illetve a munkára vonatkozó szabályokat betartása
 • problémajelzést követően, szakmai tudásnak megfelelően, munkakörhöz kapcsolódó kompetenciahatárok betartása mellett azonnali problémamegoldás
 • az esetlegesen felmerült problémákról, haladéktalanul történő tájékoztatás az intézmény vezetője, illetve az intézményvezető ápoló felé
 • ellenőrzés, ellenőriztetés az ápoló-gondozó személyzettel által a folyamatos kézfertőtlenítésre vonatkozóan
 • ellenőrzés és ellenőriztetés az előírt védőfelszerelések biztosításának érdekében (orr-szájmaszk, gumikesztyű, kéz-és fertőtlenítőszer)
 • felelősségvállalás az intézmény egészségügyi feladatai iránt, illetve figyelemmel követés az intézményben zajló események tekintetében (fertőzés, rovarirtás)
 • jelenléti ív vezetése
 • a nyertes pályázónak kötelessége a technikai eszközök biztosítása saját munkájához
 • lakók részére felírt rendszeres gyógyszerek felírásigazolásának nyomtatása és rendelkezésre bocsátása

A pályázat benyújtásának határideje 2023.12.30. A pályázatban kérem feltűntetni a bérigényt. A pályázat elbírálását követően 2024.01.01. napjától ellátható a feladat.

Tokaj, 2023.10.09.    

                                                                                   Tisztelettel:

Gottfried Péter, intézményvezető