A Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal hatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal

hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

    A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi utca, 54 54. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: I/14. hatósági feladatkör Ellátandó feladatok: Eljár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításával, megszüntetésével, felülvizsgálatával kapcsolatos ügyekben, termőföld közzétételével kapcsolatos ügyek ellátása, ellátja az általános hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos ügyintézést, ellátja a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatokat, ellátja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, KCR lakcímnyilvántartó rendszer kezelése, A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Hatósági feladatok ellátása Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.                         Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Egyetem, jogi vagy közigazgatás szervező végzettség
 • Felhasználói szintű ASP rendszer ismeret
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • kttv fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-a és az 1. sz. melléklete alapján,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen korlátozó, vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezés esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatának tartalmát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,
 • 90 napnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletű, vele szemben a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll).
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. június 4. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 2. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterné Ferencz Zsuzsanna jegyző nyújt, a +3647/352752 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi utca, 54 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2022.05.18. , valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.
 • Személyesen: Péterné Ferencz Zsuzsanna jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi utca, 54 54. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül a pályázati anyagok tapasztalatai alapján - a polgármester egyetértésével - a jegyző hozza meg a döntést. A kinevezési jogkör gyakorlója hat hónap próbaidőt köt ki. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 3. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www.tokaj.hu - 2022. május 18.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. Pályázó jelentkezésével és önéletrajzának megküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megjelölt adatokat a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje abból a célból, hogy az állásajánlatra történő kiválasztást lebonyolítsa. A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.