Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tokaj Város Önkormányzata 2022.12.08.-án, csütörtökön 13 órától kezdődő képviselőtestületi ülésén közmeghallgatást tart.

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§ alapján a

Képviselő-testületet

Közmeghallgatással együtt tartandó ülését

2022. december 8-án (csütörtök) 13:00 órára

összehívom

Az ülés helye:             Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Iroda

  Napirendi javaslat:
 1. Közmeghallgatás
 2. Tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményekről
 3. A köztemető használatának rendjéről szóló rendelet megalkotása
 4. Beszámoló a Tokaji Hírek időszaki lap szerkesztő bizottságának 2022. évi tevékenységéről
 5. Beszámoló a Tokaji Múzeum 2022. év II. félévben végzett munkájáról, következő félévre vonatkozó tervekről, pénzügyi és szakmai tájékoztató keretében
 6. Beszámoló a Kulturális Központ 2022. év II. félévben végzett munkájáról, következő  félévre vonatkozó tervekről, pénzügyi és szakmai tájékoztató keretében
 7. Tájékoztató a Tokaj Tourinform Iroda 2022. év II. félévben végzett munkájáról, következő félévre vonatkozó tervekről, pénzügyi és szakmai tájékoztató keretében
 8. Tájékoztató a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület (TDM) 2022. év II. félévben végzett munkájáról, következő félévre vonatkozó tervekről, pénzügyi és szakmai tájékoztató keretében
 9. A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesülettel megkötött középtávú együttműködési megállapodás módosítása
 10. Beszámoló a Tokaji Fesztiválkatlan 2022. év II. félévi működéséről, munkájáról, a következő félévre vonatkozó tervekről, pénzügyi és szakmai tájékoztató keretében
 11. A tokaji  1645/3, 1645/4, 1645/5 hrsz-ú ingatlanok értékesítése
 12. A Tokaji Kultúra Alapítvány „Tokaj” névhasználat iránti  kérelme
 13. Elállás a  tokaji 315 helyrajzi számú ingatlan  (Főtéri áruház) vonatkozásában megkötött  ingatlan adásvételi előszerződéstől
 14. Hozzájárulás kérése tartalék felhasználásához az új Tokaj.hu weboldal elkészítéséhez
 15. Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem a Tokaj-Hegyalja Egyetem Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola  és Kollégium tetőszerkezetének felújításához
 16. A Képviselő-testület 2023. évi I. félévi munkatervének meghatározása, elfogadása
 17. Előterjesztés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
 18. Lakásértékesítési koncepció
 19. A Tokaj, Bajcsy-Zs. út 9. sz. alatti lakás egyedi fűtés rendszerének kialakítása
 20. Elvi hozzájárulás a 2740/5 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez
 21. Pogáts Zsolt Tokaj, Vasvári P. út. 14/a. szám alatti lakosnak az önkormányzat tulajdonában lévő tokaji 2778 hrsz-ú ingatlanon történő fakitermelés iránti kérelme
 22. Észrevételek, javaslatok  Zárt ülés  1. Díjak, kitüntetések
  Megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 06/30 399-5818-as telefonszámon jelezze. Tokaj, 2022. december 1. .

Posta György Polgármester s.k.