Tisztelettel kérem Önöket, hogy legkésőbb 2022. 09.28. napjáig a 352-774 telefonszámon jelezzék igényüket (megjelölve nevüket, telefonszámukat, illetve a szükséges barnakőszén mennyiséget), hogy minél pontosabb adatszolgáltatással tudjuk élni annak érdekében, hogy valós segítséget jelentő megoldási javaslat kerülhessen a döntéshozók elé. Tisztelt Tokajiak!

Az év elején szomszédunkban kirobbant háború, továbbá a bevezetett gazdasági szankciók következtében jelentősen megváltozott a gazdasági környezet, az energia árak drasztikusan megemelkedtek.

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel a Kormány az Önkormányzatunk közreműködését kérte, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy legkésőbb 2022. 09.28. napjáig a 352-774 telefonszámon jelezzék igényüket (megjelölve nevüket, telefonszámukat, illetve a szükséges barnakőszén mennyiséget), hogy minél pontosabb adatszolgáltatással tudjuk élni annak érdekében, hogy valós segítséget jelentő megoldási javaslat kerülhessen a döntéshozók elé.

Szíves közreműködésükben bízva!

Posta György s.k.
polgármester