Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pont Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek, önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos feladatok, közreműködés az önkormányzat és intézményei pályázati munkái, beruházásai során az előkészítési, megvalósítási és utánkövetési feladatokban , a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó közlekedési, vízügyi, építésügyi, környezetvédelmi, földművelésügyi, állat-, és növényegészségügyi igazgatási feladatok ellátása, településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, önkormányzati tervezés feladatai

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•          felsőfokú vagy középfokú műszaki végzettség, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pont szerinti végzettség

•         B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, építész-, építőmérnök-, település-fejlesztési mérnök felsőfokú szakképzettség,

•         műszaki terület - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         önálló, pontos, precíz, konstruktív munkavégzés, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz; végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és véleményező megismerhetik, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2024. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterné Ferencz Zsuzsanna nyújt, a 47-553-010 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 69565./2024., valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. július 10.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője bírálja el.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Tokaj  város honlapja – 2024. június 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2024. június 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa! A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. Próbaidő 6 hónap.