Ahogyan tavaly, úgy ebben az évben sem emlékezhettek meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire Tokajban. A Petőfi emléktábla előtt azonban a tisztelet koszorúit elhelyezték az intézmények és szervezetek képviselői. Kedves Tokajiak! Hölgyeim és Uraim! Nehéz szívvel és különleges érzésekkel köszöntöm Önöket nemzeti ünnepünkön. Nehéz a szívem, mert már tavaly ilyenkor sem tudtuk kéz a kézben, együtt, felszabadultan megünnepelni a világjárvány miatt az 1848 – 49-es forradalom és szabadságharc évfordulóját. Akkor még nem is gondoltunk arra, hogy egy év múlva mindez megismétlődik, sőt a helyzet még rosszabb is lehet. Különleges érzéseim vannak, hiszen nem látjuk még a végét a rendkívüli állapotnak. Bármennyire is abszurd, de adódik a lehetőség a párhuzam megvonására az 1848-as elődeink helyzete, és a mi helyzetünk között. A szabadságunkért és az életünkért küzdünk, mint ahogy azt tették tisztes elődeink. Igaz, ők egy látható ellenséggel – a szabadságot és a nemzeti önállóságot korlátozó – Habsburg Császársággal küzdöttek, mi viszont egy láthatatlan, de sokkal veszélyesebb ellenséggel vagyunk kénytelenek harcolni. 1848-49-es hőseink nyílt csatákban, szemtől szemben vívott harcokban elesve, hősökként áldozták életüket a függetlenségünkért, önálló nemzetünkért, magyar nyelvünkért és kultúránkért. A mi sorainkat alattomos, váratlanul, kiszámíthatatlanul támadó kórokozó gyéríti, naponta szedve áldozatait. Sajnos a meghozott és végrehajtott intézkedések és erőfeszítések ellenére lassan annyi áldozata lesz a vírusnak, mint amennyien magyar részről meghaltak a szabadságharc során. A csatákban, frontvonalakon vérüket ontó 1848-49-es honvédeinket, katonáinkat a nép, a nemzet aktivitással támogatta, élelemmel, ruhával, sebesült gondozással, szállítással, fegyvergyártással segítette. Napjaink valódi hősei az egészségügyben dolgozó orvosok, nővérek, ápolók, mentősök, a szociális szférában feladatukat ellátók, és a velük együtt dolgozók. Őket mi éppen passzivitással, otthon maradással, a kapcsolataink leszűkítésével segíthetjük leginkább. De hősök az országot élelmiszerrel ellátók, a szállítást megoldók, az oktatás és nevelés megszervezését és folyamatosságát biztosítók, a lét- és vagyonbiztonságot szavatolók, a helyzet rendkívüliségét megértő és ahhoz alkalmazkodó, a rendet mindenképpen megőrizni és fenntartani akaró normális emberek is. És azok is, akik türelemmel viselik a bezártságot, minden támogatást megadnak a frontvonalon küzdőknek, és tartózkodnak minden felesleges – a védekezést akadályozó, gyengítő megnyilvánulástól, cselekedettől. Ők így együtt, a ma igazi hősei, ők képviselik a nép, a nemzet, a haza érdekeit. 1848-49-ben minden elért eredménynek, sikernek az összefogás, az egy irányba történő elmozdulás, a közös akarat volt az oka. Ezt a tanulságot – ha mi is sikert akarunk elérni most folyó küzdelmünkben – nem csak ismernünk, de a gyakorlatban alkalmaznunk is kell! Különösen fontos ez városunkban most, hiszen erősen érintettek vagyunk a vírusfertőzést illetően. A pandémia okozta gazdasági és lelki válság erősen a húsunkba vág. Már a legfiatalabbaknak sem kell hosszan magyarázni miért írta le Márai Sándor a következő sorokat: És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik – Ők, akik örökségbe kapták –: Ilyen nagy dolog a Szabadság? A korábbi évtizedekben megszerzett szabadság, a ma már megszokott szabad élet, szabad mozgás igazi jelentőségét most tudjuk csak igazán megérteni és értékelni. Tegyünk meg hát mindent azért, hogy a vírust legyőzve újra élvezhessük a szabadság mámorító érzését! Az 1848-49-es hőseinkre emlékezve, mai hőseinknek hálánkat és köszönetünket kifejezve, az összefogás szükségességének bölcs belátásában reménykedve kívánom, hogy jövőre együtt, szabadon, nemzeti ünnepünkhöz méltó módon ünnepelhessünk majd!

Posta György polgármester

[gallery link="file" size="medium" ids="https://tokaj.hu/images/uploads/2021/03/EJ5D99746-R_20210315koszoruzas6.jpg|,https://tokaj.hu/images/uploads/2021/03/EJ5D99645-R_20210315koszoruzas5.jpg|,https://tokaj.hu/images/uploads/2021/03/EJ5D99504-R_20210315koszoruzas4.jpg|,https://tokaj.hu/images/uploads/2021/03/6H5A99703-R_20210315koszoruzas3.jpg|,https://tokaj.hu/images/uploads/2021/03/6H5A99682-R_20210315koszoruzas2.jpg|,https://tokaj.hu/images/uploads/2021/03/6H5A99601-R_20210315koszoruzas1.jpg|"]