Rendeletek

sorsz. Rendelet száma Rendelet címe
1. 1/1990.
(XI.21.)
A díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról Részletek »
2. 2/1990.
(XI. 21.)
A „Tokaj Városért” kitüntetés alapításáról szóló 2/1989. számú tanácsrendelet módosításáról, egységes szerkezetben Részletek »
3. 11/1991.
(XI.27.)
A városi címer és zászló használatáról Részletek »
4. 17/1996. (XII.30.) Az építészeti értékek helyi védelméről Részletek »
5. 19/1996. (XII.30.) A közterület-felügyeletről Részletek »
6. 10/1998. (VI. 8.) A mezei őrszolgálat létesítéséről Részletek »
7. 11/2001.
(V. 24.)
Az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról Részletek »
8. 5/2002 (II.14.) A helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről Részletek »
9. 14/2004. (VII.7.) A környezetvédelmi alap létrehozásáról Részletek »
10. 4/2008. (III.20.) A helyi parkolás szabályozásáról és a telken belüli személygépkocsi elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról Részletek »
11. 9/2012. (VI.29.) Gyémánt Diploma Díj alapításáról Részletek »
12. 5/2013. (IV.19.) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Részletek »
13. 7/2013. (IX.27.) A filmforgatási célú közterület használatról Részletek »
14. 9/2013.
(XII. 13.)
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Részletek »
15. 5 /2014. (XI.28.) Az önkormányzati képviselők, az állandó bizottságok tagjai tiszteletdíjáról Részletek »
16. 7/2014. (XII.12.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Részletek »
17. 1/2015.
(I. 30.)
Az államháztartáson kívüli támogatás átadására vonatkozó rendelkezésekről Részletek »
18. 6/2015.
(II. 13.)
Az első lakáshoz jutók támogatásáról Részletek »
19. 15/2015. (IX. 24.) A helyi adókról Részletek »
20. 16/2015. (IX. 24.) A talajterhelési díjról Részletek »
21. 17/2015. (IX. 24.) A szociális célú tüzelőanyag juttatásáról Részletek »
22. 20/2015. (XII.11.) A közterület-használat rendjének szabályozásáról Részletek »
23. 6/2016 (IV.1.) A helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról Részletek »
24. 13/2016.(VIII. 5.) A sportolók ösztöndíjáról Részletek»
25. 18/2016. (XI. 24.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Részletek »
26. 21/2016. (XII.9.)  A „Tokaj Város Kultúrájáért” Díj alapításáról Részletek»
27. 3/2017.
(III. 31.)
A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól Részletek »
28.  8/2017.
(V. 26.)
 A 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Részletek »

Melléklet

 

29. 9/2017.
(V. 26.)
A Tokaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások,  helyiségek bérletéről  és elidegenítéséről Részletek »
30. 13/2017.
(IX. 1.)
A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetési szabályairól Részletek»
 31.  14/2017. (IX. 1.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról Részletek »
32.

18/2017. (XII. 1.)

Tokaj Város Helyi Építési Szabályzatáról Részletek »

Melléklet

 

33. 20/2017. (XII. 15.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Részletek »
34.

21/2017. (XII.28.)

 

A településkép védelméről Részletek» 
35.

22/2017. (XII. 28.) 

A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről Részletek»
36. 5/2018. (IV.26.) Esély otthon – „TOKAJ, NÁLUNK JÓ” ösztönző támogatásairól  Részletek»
 

37.

7/2018.
(V.25.)

Tokaj Város önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Részletek» 

Melléklet

38.

13/2018. (XI. 30.)

Tokaj Város Önkormányzatának önkormányzati rendeletea Tokaj, illetve a tokaji név használatáról

Részletek»

39.

8/2019.
(IV. 26.)

Tokaj Város önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
(Zárszámadás)

Részletek»

Melléklet

40.

14/2019.
(XI. 29.)

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Részletek»
41.

7/2020.
(V. 30.)

Tokaj Város Önkormányzat Polgármesterének önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Részletek»
42.

8/2020. (VI. 17.)

TOKAJ VÁROS önkormányzat POLGÁRMESTERÉNEK önkormányzati rendelete a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Részletek»

Melléklet

43.

12/2020. (XI. 27.)

Tokaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Részletek»
44.

3/2021.
(V. 28.)

Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati rendelete a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Részletek»

Melléklet

45.

8/2021
(VIII. 19.)

Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a szociális ellátási formákról és támogatásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról Részletek»
46.

2/2022.
(II. 11.)

Tokaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről Részletek»

Melléklet

47.  3/2022.
(II. 11.)
 Tokaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Részletek»
48.  6/2022.
(II. 11.)
 Tokaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Részletek»
49. 9/2022. (V. 27.) Tokaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének  önkormányzati rendelete a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Részletek»

Melléklet

50. 10/2022. (V. 27.) Tokaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendeleteA helyi kistermelői piacról  

Részletek»

 

51. 18/2022. (XI. 16.) Tokaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról Részletek»
52. 20/2022. (XII. 9.) Tokaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjéről Részletek»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!
Skip to content