Rendeletek

sorsz.Rendelet számaRendelet címe 
1.1/1990.
(XI.21.)
A díszpolgári cím alapításáról és adományozásárólRészletek »
2.2/1990.
(XI. 21.)
A „Tokaj Városért” kitüntetés alapításáról szóló 2/1989. számú tanácsrendelet módosításáról, egységes szerkezetbenRészletek »
3.11/1991.
(XI.27.)
A városi címer és zászló használatárólRészletek »
4.17/1996. (XII.30.)Az építészeti értékek helyi védelmérőlRészletek »
5.19/1996. (XII.30.)A közterület-felügyeletrőlRészletek »
6.10/1998. (VI. 8.)A mezei őrszolgálat létesítésérőlRészletek »
7.11/2001.
(V. 24.)
Az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításárólRészletek »
8.5/2002 (II.14.)A helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjérőlRészletek »
9.14/2004. (VII.7.)A környezetvédelmi alap létrehozásárólRészletek »
10.4/2008. (III.20.)A helyi parkolás szabályozásáról és a telken belüli személygépkocsi elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásárólRészletek »
11.9/2012. (VI.29.)Gyémánt Diploma Díj alapításárólRészletek »
12.5/2013. (IV.19.)Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairólRészletek »
13.7/2013. (IX.27.)A filmforgatási célú közterület használatrólRészletek »
14.9/2013.
(XII. 13.)
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásrólRészletek »
15.5 /2014. (XI.28.)Az önkormányzati képviselők, az állandó bizottságok tagjai tiszteletdíjárólRészletek »
16.7/2014. (XII.12.)A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairólRészletek »
17.1/2015.
(I. 30.)
Az államháztartáson kívüli támogatás átadására vonatkozó rendelkezésekrőlRészletek »
18.6/2015.
(II. 13.)
Az első lakáshoz jutók támogatásárólRészletek »
19.15/2015. (IX. 24.)A helyi adókrólRészletek »
20.16/2015. (IX. 24.)A talajterhelési díjrólRészletek »
21.17/2015. (IX. 24.)A szociális célú tüzelőanyag juttatásárólRészletek »
22.20/2015. (XII.11.)A közterület-használat rendjének szabályozásárólRészletek »
23.6/2016 (IV.1.)A helyi környezet védelméről és a település tisztaságárólRészletek »
24.13/2016.(VIII. 5.)A sportolók ösztöndíjárólRészletek»
25.18/2016. (XI. 24.)Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításárólRészletek »
26.21/2016. (XII.9.) A „Tokaj Város Kultúrájáért” Díj alapításárólRészletek»
27.3/2017.
(III. 31.)
A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairólRészletek »
28. 8/2017.
(V. 26.)
 A 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásárólRészletek »

 

Melléklet

29.9/2017.
(V. 26.)
A Tokaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások,  helyiségek bérletéről  és elidegenítésérőlRészletek »
30.13/2017.
(IX. 1.)
A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetési szabályairólRészletek»
 31. 14/2017. (IX. 1.)A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számárólRészletek »
32.

18/2017. (XII. 1.)

Tokaj Város Helyi Építési SzabályzatárólRészletek »

 

Melléklet

33.20/2017. (XII. 15.)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásrólRészletek »
34.

21/2017. (XII.28.)

 

A településkép védelmérőlRészletek» 
35.

22/2017. (XII. 28.) 

A reklámok, reklámhordozók elhelyezésérőlRészletek»
36.5/2018. (IV.26.)Esély otthon – „TOKAJ, NÁLUNK JÓ” ösztönző támogatásairól Részletek»

37.

7/2018.
(V.25.)

Tokaj Város önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Részletek» 

Melléklet

38.

13/2018. (XI. 30.)

Tokaj Város Önkormányzatának önkormányzati rendeletea Tokaj, illetve a tokaji név használatáról

Részletek»

39.

8/2019.
(IV. 26.)

Tokaj Város önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
(Zárszámadás)

Részletek»

Melléklet

40.

14/2019.
(XI. 29.)

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési SzabályzatárólRészletek»
41.

7/2020.
(V. 30.)

Tokaj Város Önkormányzat Polgármesterének önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásárólRészletek»
42.

8/2020. (VI. 17.)

TOKAJ VÁROS önkormányzat POLGÁRMESTERÉNEK önkormányzati rendelete a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásárólRészletek»

 

Melléklet

43.

12/2020. (XI. 27.)

Tokaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakrólRészletek»
44.

3/2021.
(V. 28.)

Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati rendelete a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásárólRészletek»

 

Melléklet

45.

8/2021
(VIII. 19.)

Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a szociális ellátási formákról és támogatásokról, valamint a fizetendő térítési díjakrólRészletek»
46.

2/2022.
(II. 11.)

Tokaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésérőlRészletek»

 

Melléklet

47. 2/2023.
(II. 8.)
Tokaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2023. évi igazgatási szünet elrendelésérőlRészletek»
48. 6/2022.
(II. 11.)
Tokaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításárólRészletek»
49.9/2022. (V. 27.)Tokaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének  önkormányzati rendelete a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásárólRészletek»

 

Melléklet

50.10/2022. (V. 27.)Tokaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete A helyi kistermelői piacról

Részletek»

51.18/2022. (XI. 16.)Tokaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokrólRészletek»
52.20/2022. (XII. 9.)Tokaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjérőlRészletek»
53. 1/2023. (II. 8.)Tokaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetésérőlRészletek»  
Melléklet
54.5/2023. (III. 30.)Az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításárólRészletek»

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!
Megszakítás