PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tokaj Város Önkormányzat Esély otthon – „TOKAJ, NÁLUNK JÓ” Képzési támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tokaj Város Önkormányzat

Esély otthon – „TOKAJ, NÁLUNK JÓ” Képzési támogatására

 

Tokaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esély otthon – „TOKAJ, NÁLUNK JÓ” ösztönző támogatásairól szóló 5/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet a város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek városba történő letelepedésének támogatására.

A támogatási rendszer részletes szabályai a Rendeletben kerültek rögzítésre.

 

 1. A Pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be azon 18-35 év közötti személyek, akik a Rendelet szerinti hiányszakmával, valamint Tokajban lakcímmel rendelkeznek vagy Tokajba kívánnak költözni és a Tokaj város közigazgatási területén működő munkáltatóknál, illetve vállalkozóként kívánnak munkát vállalni.

 

 1. A támogatás feltételei

 

A képzési támogatás pályázat útján nyerhető el.

A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

 1. a) aki Tokajban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Tokajban él, vagy Tokajba kíván költözni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg az új tokaji lakcíme vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosától a lakcím keletkeztetésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be,
 2. b) a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelező tagozaton felsőfokú, vagy érettségire épülő szakképesítés (hiányszakma) megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat,
 3. c) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának végéig nem tölti be a 35. életévét,
 4. d) a tokaji járás területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltató szándéknyilatkozatával rendelkezik arra vonatkozóan, hogy az adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít és támogatja kérelmét,
 5. e) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Tokajban marad a képzés befejezését követő minimum 2 évig,
 6. f) vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, pl.: önkéntes tevékenységek.

 

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó képviselő-testület bármely tagjával közeli hozzátartozói viszonyban van.

 

 • A pályázat tartalmi elemei:
 1. a) A Rendelet melléklete szerinti pályázati adatlap,
 2. b) a pályázó részletes önéletrajza,
 3. c) a Rendelet 1. mellékletben meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó dokumentumok:
 4. ca) jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó, a rendelet 3. melléklete szerinti nyilatkozat, illetve azokat igazoló dokumentumok,
 5. cb) a pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat
 6. cc) a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonata
 7. cd) a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított  igazolás
 8. ce) tokaji székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés megkötésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat,
 9. cf) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás
 10. cg) nyilatkozat a Tokajban végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról,
 11. d) nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő-testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban.

 

 1. A pályázattal elnyerhető támogatás

A képzési támogatás összege 60.000.- Ft, folyósításának időtartama maximum 24 hónap.

 

 1. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázat benyújtásának határideje 2018. július 15.

                        A pályázat elbírálásának határideje 2018. augusztus 15.

A képzési támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése.

A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.

 

A képzési támogatás folyósításának kezdő időpontja: 2018. szeptember 1.

A támogatás havonta, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül átutalásra.

A pályázatot 1 eredeti példányban a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.) címére kell megküldeni vagy személyesen benyújtani a Hivatal iktatójában. A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat az „Esély otthon„ képzési támogatására.

 

 1. Egyéb információk

 

A támogatás elbírálásáról a Humánpolitikai és Idegenforgalmi Bizottság előzetes véleményezése alapján a képviselő-testület zárt ülés keretében dönt. A pályázatok elbírálása a rendelet 1. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az Önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.

 

A pályázatról további információkat kaphat Tokaj Város Önkormányzat honlapján (http://www.tokaj.hu/esely-otthon-program/), Esély otthon program Tokaj Facebook elérhetőségen, az eselyotthon@tokaj.hu e-mail címen, vagy a 47/553-015 telefonszámon.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!