Városgondnokot keresnek

Tokaji Városüzemeltető Szervezet a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tokaji Városüzemeltető Szervezet városgondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Városgondnoksági feladatok ellátása: – analitikus nyilvántartások vezetése a tárgyi eszközökről, munka- és védőruhákról – leltározás megszervezése, lebonyolítása. A közúttal, közterülettel kapcsolatos műszaki ügyintézés (utak, járdák karbantartása, felújítása, a közüzemi hibaelhárítások utáni helyreállítása) – téli síkosság-mentesítési feladatok – a közutak javítási munkáinak biztosítása: kátyúzási feladatok meghatározása, teljesítés ellenőrzése, szervezése – úthibák, járdahibák feltárása, intézkedés a balesetveszély hárítására.Belvíz-elvezetéssel, vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása: – a városi csapadékvíz-elvezető hálózat állapotának ellenőrzése, karbantartása, intézkedés a feltárt hibák kijavítására

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Középfokú képesítés, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 29.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tokaji Városüzemeltető Szervezet címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2016 , valamint a munkakör megnevezését: városgondnok.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 5.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!