TVSZ vezető pályázat

Tokaj Város Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tokaji Városüzemeltető Szervezet vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.02.01.-2021.01.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi u 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
az intézménynek a hatályos jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az intézményt fenntartó határozataiban, a szakmai követelményekben megfogalmazottaknak megfelelő, folyamatos és gazdaságos működtetése,  stabil gazdálkodás feltételeinek, az intézményi működés hatékonyságának folyamatos biztosítása,

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola,  egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági vagy agrár végzettség ,
  büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  több éves vezetői gyakorlat költségvetési szerveknél / vagy a Tokaji Városüzemeltető Szervezet pro – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  település üzemeltetésében megszerzett gyakorlat,
  közigazgatásban szerzett tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  részletes szakmai önéletrajzot
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy az erkölcs bizonyítvány megkérését igazoló postai feladóvevényt
  az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések,
  a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,
  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,
  a pályázó nyilatkozatát arról, a kéri e, hogy a Képviselő-testület a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Posta György nyújt, a 47/352-752 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Tokaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi u 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12.11/2015 , valamint a munkakör megnevezését: vezető.
 Személyesen: Posta Gyöegy, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi u 54.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálásáról – a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján – a Képviselő-testület határoz a pályázati határidő lejártát követő ülésén
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.tokaj.hu – 2015. december 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa! A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tokaj.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!