Tisztelt Partnereink, tisztelt Lakosság!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (1) Az új kézikönyv és településképi rendelet készítése, valamint módosítása során a 28. § és 29. § valamint a (2)–(10) bekezdésben foglaltaknak megfelelően tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy Tokaj Város Önkormányzata a Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítését megkezdte.

A kézikönyv elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. A kézikönyv meghatározza a településkép jellemzőit, az ennek szempontjából egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, és egyúttal irányt mutat az építtetőknek. A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el. Legfőbb része a helyi területi-, vagy egyedi védelemre javasolt település-struktúra, épületcsoportok, utcaképek, épületek, építmények, táji és művi értékek felsorolása. A rendelet az itt kiemelt védendő területekhez és objektekhez tartozó településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával biztosítja a településkép védelmét.

Kérem, hogy a kézikönyvbe javasolt tartalmat, adatokat, fotókat szíveskedjenek 8 napon belül az Önkormányzat címére papíron, vagy elektronikus formában eljuttatni.

 
Tokaj, 2017.08.09.

Tisztelettel:

Posta György sk.
polgármester

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!