Tájékoztató a ZHK Kft. részére a gazdálkodó szervezetek díjfizetési kötelezettségével kapcsolatos észrevétel tárgyában küldött levél tárgyában

Tájékoztatjuk a tisztelt érintett gazdálkodó szervezeteket, hogy Tokaj Város Önkormányzata 2016. június 14. napján az alábbi tartalmú levelet küldte a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft részére a gazdálkodó szervezetek díjfizetési kötelezettségével kapcsolatos észrevétel tárgyában:

Tisztelt Cím!

Tokaj Város Önkormányzatához a tokaji székhelyű, telephelyű gazdálkodó szervezetektől folyamatosan érkeznek a felháborodott hangvételű telefonok, lakossági panaszok, hogy a Zempléni Z.H.K. továbbra is fizetési felszólításokkal zaklatja őket a 2015. év utolsó negyedéve és a 2016. I. negyedéve vonatkozásában.
Tokaj Város Önkormányzata 2015. októberétől nyomatékosan hangot adott annak a véleményének, hogy nem ért egyet a közszolgáltató azon magatartásával, mely szerint dupla szemétdíjat kíván beszedni azon ingatlanok vonatkozásában, ahol a gazdálkodó szervezet tevékenységét lakóingatlanként használt ingatlanban végzi, és ahol az ingatlan tulajdonosa, ügyvezetője, illetve annak közeli hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást már igénybe veszi.
Tokaj Város Önkormányzata nem ért egyet a Zempléni Z. H. K. Kft. álláspontjával, jogszerűtlennek ítéli meg azt, hogy egy el nem végzett szolgáltatásért közszolgáltatási díjat kellene fizetni, ráadásul olyan gazdálkodó szervezetek esetében is, ahol nem keletkezik hulladék.
Az érintett időszakban Tokaj Város Önkormányzatának a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló hatályos 8/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján „A közüzemi jogviszony létrejöhet az ingatlanhasználó bejelentése, valamint a közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti ráutaló magatartás útján”, tehát a csekk küldés nem szerepel a felsorolásban, mint jogviszony létrejöttének egyik módja.
Az önkormányzat annak érdekében, hogy megvédje a tokaji gazdálkodó szervezeteket fenti jogszerűtlen intézkedéstől, két alkalommal is módosította a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló rendeletét.
Az első rendelet módosítás során (19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet) törlésre került a rendeletből valamennyi gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezés. A második rendelet módosítás (4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet) során a rendelet kiegészítésre került az alábbi rendelkezésekkel:
„10. § (2a) Nem terheli külön díjfizetési kötelezettség a gazdálkodó szervezet ingatlan használót a székhelyén, telephelyén, fióktelepén a tevékenysége során keletkező hulladék után, amennyiben a gazdálkodó szervezet tevékenységét lakóingatlanként használt ingatlanban folytatja és abban a természetes személy részére végzett közszolgáltatás keretében más ingatlanhasználó azt már megfizeti.
(2b) Ha a gazdálkodó szervezet székhelye, vagy telephelye, fióktelepe más gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó birtokában álló ingatlanban van – feltéve, hogy az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező összes hulladék mennyiségnek megfelelő közszolgáltatási szerződéssel már rendelkezik és ezután a közszolgáltatási díjat meg is fizeti – a gazdálkodó szervezetnek a közszolgáltatást nem kötelező külön is igénybe vennie. Ezt mind a gazdálkodó szervezet, mind pedig az ingatlan birtokosa magánokiratba foglalva köteles lenyilatkozni, mely alapján a közszolgáltató felé a jegyző igazolást állít ki, a 4. melléklet szerinti iratminta alapján.

Fentiek alapján úgy gondoljuk, hogy a közszolgáltató jogellenesen számlázta ki a fent megjelölt gazdálkodói körnek a szolgáltatás díját, arra nem volt jogszabályi felhatalmazása.
Fenti rendeletek továbbításra kerültek az Önök részére, azok tartalmáról információval rendelkeztek, azokat jogi úton nem támadták meg.
Fentiek alapján az érintett időszakban Tokaj Város Önkormányzatának a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló hatályos 8/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete alapján Önök nem bocsáthattak volna ki számlát a fent megnevezett gazdálkodó szervezetek részére.
Kérem a T. közszolgáltatót, hogy a fentiek alapján vizsgálja felül a kibocsátott számláit és ne küldjön a továbbiakban fizetési felszólításokat az érintett gazdálkodói körnek.
Nyomatékosan kérem T. Címet, hogy Tokaj Városában tevékenységét a Tokaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott, a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló mindenkori hatályos rendelete alapján szíveskedjen végezni.

Tokaj, 2016. június 14.

Tokaj Város Önkormányzata

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!