Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

 

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre – az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az építtetőnek.

A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

– a kormányrendelet szerinti ivóvízbázis védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

– épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

nem gazdasági célú vízigény.

 

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele – a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése (házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgáló kutak esetén), – a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése, a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

 

Az engedélyezési eljárás ügymenete:

– A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó kérelem nyomtatvány benyújtása.

A kérelemhez mellékelni kell:

– műszaki adatlapot,

– házi ivóvízigény és háztartási vízigény kielégítése esetén az illetékes Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályának (3900 Szerencs, Kossuth utca 3.) a víz megfelelőségét igazoló szakvéleményét,

– a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó egyszerű, legalább A/4 méretű, akár

a kérelmező által elkészített tervet.

 

Az eljárás illetéke 3.000.- Ft azaz háromezer forint.

 

 

A kérelem benyújtható: Tokaji Polgármesteri Hivatal (Ügyfélfogadási idő: hétfő és péntek 8-12, valamint szerda 8-12 és 13-16 óráig) vagy postai úton (Tokaj Polgármesteri Hivatal 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.).

– Az engedélyezési eljárás dokumentációja letölthető a www.tokaj.hu oldalról

– További kérdéseivel kapcsolatban a Tokaji Polgármesteri Hivatal Építési Irodája (tel: 06 47/553-031) tud tájékoztatást nyújtani.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!