Tájékoztatás a házhoz menő lomtalanításról

A BMH Nonprofit Kft. a közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében 2018. január 1- től a lomtalanítást nem előre meghirdetett napokon, hanem igénybejelentés alapján, a természetes személy ingatlanhasználóval előre egyeztetett napon végzi el. Ezzel a szolgáltatással a lom keletkezéséhez igazítható az elszállítás időpontja. A lomtalanítás ingyenesen évente 2 alkalommal vehető igénybe.

A lomtalanítás előzetes igénybejelentés alapján történik. Családi házak esetében a lakos/ok jelezhetik igényüket, társasházak esetében pedig a társasház közös képviselője.

Az igénybejelentés történhet:

  • személyesen az ügyfélszolgálati irodákban,
  • telefonon a 06 213500111-es ügyfélszolgálati telefonszámon,
  • a honlapunkról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével (településnévre kattintva az ügyfélszolgálat megadott elérhetőségein),
  • e-mailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu e-mail címen,
  • a bmhnonp rofit.hu oldalon található elektronikus űrlap segítségével.

Ahhoz, hogy rögzíteni tudjuk a lomtalanítási igényt a következő adatokra van szükségünk:

  • lomhulladék típusa,
  • lomhulladék várható mennyisége (m3),
  • lomok elszállításának kívánt időpontja,
  • cím és elérhetőségek (név, cím, ügyfélkód, telefon, e-mail) .

A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek figyelembevételével és a Közszolgáltató belső járattervének figyelembevételével történik.

Miután beérkezett az igény Társaságunkhoz, kollégáink egyeztetik a lakossági igényeket és Társaságunk lehetőségeit, majd az 1997. évi CLV. fogyasztóvédelmi törvény szerinti 15 napon belül visszajelzünk az ingatlanhasználónak a megadott elérhetőségeinek valamelyikén. A Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak alapján a lomhulladék elszállítása az igényléstől számított 30 napon belül történik meg.

Amennyiben az általunk visszaigazolt napra az ingatlanhasználó kikészíti a lomhulladékot ingatlanja elé, munkatársaink a megjelölt napon 6-14 óra között begyűjtik.

A lom, a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

A lomtalanítás alkalmával minden, az ingatlan elé kihelyezett nagyobb terjedelmű hulladék (pl.: bútor, edények, egyéb feleslegessé vált eszközök, tárgyak) elszállításra kerül. A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, szekré ny, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat , olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó- szúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat , elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat társaságunk nem szállítja el.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék kihelyezés illegális hulladéklerakásnak minősül.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!