Rendelet a kereskedelmi egységek Húsvéti zárva tartásáról

Tokaj Város Önkormányzat Polgármesterének 1/2020. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a Tokaji kereskedelmi egységek zárva tartásának elrendeléséről.

Tokaj Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 8. § (2) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés d) kapott felhatalmazás alapján a Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tokaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, valamint a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9.) Kormányrendelet  3. § alapján a következőket rendeli el:

  1. § Elrendelem 2020. április 11. 0:00 – 2020. április 13. 24:00 időtartamra Tokaj Város közigazgatási területén valamennyi kereskedelmi egység, büfé és fagylaltozó zárva tartását kivéve, az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzletet, továbbá a gyógyszertárat, a gyógyszertári segédeszközt forgalmazó üzletet, az üzemanyag-töltőállomást, dohányboltot.

 

  1. § (1) A rendelet 1. § -ában meghatározott kötelezettség teljesítésének elmulasztása, a közösségi együttélés szabályai megszegésének minősül, amely miatt a hatósági eljárás lefolytatására és közigazgatási szankció kiszabására – átruházott hatáskörben – a jegyző jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárás során figyelmeztetés alkalmazható vagy 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3) az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.

  1. § A rendelet 2020. április 11-én 0:00 órakor lép hatályba és 2020. április 14. napján hatályát veszíti.

 

Péterné Ferencz Zsuzsanna, jegyző

Posta György,polgármester

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!