Pályázati felhívás – Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal iktató – hatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal iktató – hatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

 

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal
iktató – hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Ügyiratok számítógépes iktatása (ASP rendszer), ügyirat-kezelési, irattárazási, postázási feladatok ellátása, szociális kérelmek ügyintézése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Beérkező és keletkezett iratok iktatása, iktatott ügyiratok átadása az ügyintézőnek, egyéb iratok, levelek, iktatást nem igénylő beadványok szétosztása , ASP ügyiratkezelő rendszer kezelése, az előadók által elintézett, leadott ügyiratok irattározása, iratselejtezése, az önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális kérelmek ügyintézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ECDL
 • közigazgatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ASP iratkezelő rendszer ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • iratkezelési gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ügykezelői vizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló, pontos, precíz, konstruktív munkavégzés, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
 • a végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterné Ferencz Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06-47/553-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20200806 , valamint a munkakör megnevezését: iktató – hatósági ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Tokaj Város honlapja – www.tokaj.hu – 2020. augusztus 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa! A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. Próbaidő 6 hónap.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!