PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Tokaj Város Önkormányzat Esély otthon – „TOKAJ, NÁLUNK JÓ” Lakhatási támogatására

Tokaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esély otthon – „TOKAJ, NÁLUNK JÓ” ösztönző támogatásairól szóló 5/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján lakhatási pályázatot hirdet a város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek városba történő letelepedésének támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tokaj Város Önkormányzat

Esély otthon – „TOKAJ, NÁLUNK JÓ” Lakhatási támogatására

Tokaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esély otthon – „TOKAJ, NÁLUNK JÓ” ösztönző támogatásairól szóló 5/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján lakhatási pályázatot hirdet a város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek városba történő letelepedésének támogatására.

 

I. A Pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be azon 18-35 év közötti személyek, akik a Rendelet szerinti hiányszakmával, valamint Tokajban lakcímmel rendelkeznek vagy Tokajba kívánnak költözni és Tokaj város közigazgatási területén működő munkáltatónál hiányszakmának megfelelő munkakörben foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, vagy egyéni vállalkozói tevékenységet folytatnak.

 

II. A pályázat keretében az alábbi önkormányzati tulajdonú – a projekt keretében felújított és berendezett – lakások bérleti joga nyerhető el 2 év időtartamra:

 

 • 3910 Tokaj, Ady E. u. 3/1. – Hrsz.: 1251/1.
 • 3910 Tokaj, Ady E. u. 3/2.– Hrsz.: 1251/1.
 • 3910 Tokaj, Jókai Mór út 5. 3/6.. – Hrsz.: 1164/34/A/22.
 • 3910 Tokaj, Tokaji Ferenc ltp. 16. 1/3. – Hrsz.: 1511/8/A/9.

 

 • A Tokaj, Ady E. u. 3/1. sz. alatti lakás 43,8 m2 területű, 2 szobás, összkomfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.

 

 • A Tokaj, Ady E. u. 3/2. sz. alatti lakás 71,93 m2 területű, 2 szobás, összkomfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.

 

 • A Tokaj, Jókai Mór út 5. 3/6. sz alatti lakás 52,09 m2 területű, 2 szobás, összkomfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.

 

 • A Tokaj, Tokaji Ferenc ltp. 16. 1/3. 54,1 m2 területű, 2 szobás, összkomfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.

 

A lakások a lakás méretének függvényében a következő berendezésekkel kerülnek felszerelésre:

Szekrények, étkezőasztal 4 szék, konyhabútor, heverő, ülőgarnitúra, dohányzóasztal, éjjeli szekrény, ágy, íróasztal, irodaszék, olvasó és állólámpa, polcok, salgópolc, függöny, sötétítő, karnis, vasaló, vasalódeszka, mosó-szárítógép, gáztűzhely, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, mosogatógép, hosszabbító kábel, laptop, szemetes, szőnyeg, kávéfőző, robotgép.

 

III. A támogatás feltételei

 

A lakhatási támogatás pályázat útján nyerhető el. A pályázónak a pályázati adatlapon nyilatkoznia kell, hogy a II. pontban megjelölt lakások közül melyik lakás bérleti jogát szeretné elnyerni.

A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

          a) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de lakhatási lehetőség igénybevételének végéig nem tölti be a 35. életévét,

          b) hiányszakmával rendelkezik,

          c) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Tokajban marad a támogatás nyújtását követő minimum 2 évig,

          d) lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltöző fiatal (vagy a család, pár legalább egyik tagja) foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen vagy részesüljön az e rendelet alapján nyújtott valamely ösztönző támogatásban.

          e) A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben állandó lakóhelyet létesít.

          f) vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, pl.: önkéntes tevékenységek.

 

Beköltöző fiatalok/párok/családok kiválasztásánál  a projekt előnyben részesíti a 30. életévet el nem érő pályázókat.

 

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó képviselő-testület bármely tagjával közeli hozzátartozói viszonyban van.

 

A hiányszakma meghatározása megtalálható: Esély otthon – „TOKAJ, NÁLUNK JÓ”” ösztönző támogatásairól szóló 5/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. § 3. pontjában.

A Közérdekű önkéntes tevékenységet folytató szervezetek adatbázisa megtalálható a http://civil.info.hu/onkentesseg internetes oldalon.

 

IV. A pályázat tartalmi elemei:

a) A Rendelet melléklete szerinti pályázati adatlap,

b) a pályázó részletes önéletrajza,

cd) a Rendelet 1. mellékletben meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó dokumentumok:

 •                ca) jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó, a rendelet 3. melléklete szerinti nyilatkozat, illetve azokat igazoló dokumentumok,
 •                cb) az iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata,
 •                cc) házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyzői okiratba foglalt élettársi nyilatkozat, vagy igazolás az élettársi kapcsolatnak a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába (ENYER) történő nyilvántartásba vételről,
 •                cd) a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonata
 •                ce) tokaji székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés, egyéni vállalkozói igazolvány másolata
 •                cf) személy azonosító igazolvány, lakcímet igazoló igazolvány másolata,
 •               cg) nyilatkozat arról, hogy a pályázó és a vele együtt költöző személy kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben állandó lakóhelyet létesítenek.
 •              ch) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás
 •               ci) nyilatkozat a Tokajban végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról,

d) nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő-testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban.

 

 

V. A pályázattal elnyerhető támogatás

 A kiválasztott bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie,  ellenben az általa használt bérlemény rezsiköltségének megfizetésére köteles. (Rezsi költség: villamos energia, földgáz,  víziközmű-szolgáltatás, hulladék szállítás, telefon,  stb.) Egy fiatal, vagy pár, illetve család legfeljebb 2 éven keresztül (minimum és maximum 2 év!) lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlannak.

 

VI. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázat benyújtásának határideje 2021. január 22.
A pályázat elbírálásának határideje 2021. február 15.
A lakhatási támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése.
A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.

A lakásbérleti jogviszony 2021. március 1. napjától kezdődik, és 2 éves határozott időtartamra jön létre. A lakásbérleti szerződést az önkormányzat közjegyzői okiratba foglaltatja.

A pályázatot 1 eredeti példányban a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.) címére kell megküldeni vagy személyesen benyújtani a Hivatal iktatójában. A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat az „Esély otthon„ lakhatási támogatására.

 

VII. Egyéb információk

 A támogatás elbírálásáról a Ügyrendi, Jogi és Humánpolitikai Bizottság előzetes véleményezése alapján a képviselő-testület zárt ülés keretében dönt. A pályázatok elbírálása a rendelet 1. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az Önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.

 

A pályázatról további információkat kaphat Tokaj Város Önkormányzat honlapján (http://www.tokaj.hu/esely-otthon-program/), Esély otthon program Tokaj Facebook elérhetőségen, az eselyotthon@tokaj.hu e-mail címen, vagy a 47/553-015 telefonszámon.

 

A pályázattal kapcsolatos letöltendő dokumentumok a “Kapcsolódó dokumentumok” pontban találhatók!

⇓  ⇓  ⇓

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!