Pályázati felhívás a Tokaj, Bodrogkeresztúri út 594/12 hrsz. szám alatti, Tokaj belterület 594/12 helyrajzi számú művelési ág. kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére

Tokaj Város Önkormányzata (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.) pályázatot hirdet a tulajdonát képező 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 594/12 hrsz. szám alatti, Tokaj belterület 594/12 helyrajzi számú művelési ág. kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók:

1. Az ingatlan adatai: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 594/12. szám alatti, 594/12. helyrajzi szám alatti, művelési ág. kivett beépítetlen terület, jól megközelíthető 2624 m2 területű ingatlan. Az ingatlan főleg borászati, idegenforgalmi, szállodai, vagy kereskedelmi célra is hasznosítható.

2. Ajánlati feltételek: egyösszegű készpénzes elidegenítés, de lehetősséget biztosít a tulajdonos a részletfizetés lehetőségére is a pályázati dokumentációban foglalt feltételek szerint. A pályázatnak tartalmaznia kell a vételárra vonatkozó ajánlatot, mely nem lehet kevesebb bruttó 13.400.000.- Ft összegnél.

3. Az elbírálásra vonatkozó szempontok: előnyt élveznek azok a pályázók, akik a kiírás szerinti vételárnál magasabb összeget ajánlanak. Az ajánlatok elbírálását Tokaj Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javaslata alapján a Képviselő-testület végzi.

4. A pályázatban való részvétel feltétele: a pályázatbontás napjáig kaució letétbe helyezése. A kaució mértéke a nettó vételár 5 %-a (670.000.- Ft), melyet a pályázó Tokaj Város Önkormányzata KELET Takarékszövetkezetnél vezetett 68500012-11053442–00000000 számú számlaszámra, átutalással teljesíthet. A befizetés megtörténtét igazolni kell. Az eredménytelenül pályázóknak a kaució összegét 8 napon belül a kiíró visszatéríti, az eredményes pályázónak pedig a vételárba kerül beszámításra.

5. Az ingatlan megtekinthető: a pályázati felhívás megjelenését követően munkanapokon 8:00 és 15:00 óra között (előzetes egyeztetés a (47) 553-013 telefonon).

6. A pályázat benyújtása: az ajánlatot 2017. augusztus 24.-én 13:00 óráig a kiíró székhelye (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.) címére kell zárt borítékban benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a „Tokaj, Bodrogkeresztúri út 594/12. hrsz. szám alatti ingatlan vételi ajánlata” megnevezést.

7. A pályázat nyilvános, többfordulós. Több pályázat beérkezése esetén nyilvánosan lefolytatott versenytárgyalás. Versenytárgyalás: szükség esetén külön írásbeli értesítés alapján.

8. A pályázatok bontására 2017. augusztus 24.-én 13.00 órakor kerül sor, a bontás helye: Városháza (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.) földszinti tanácskozóterem. A bontási eljáráson a Pályázók részt vehetnek.

9. A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület 2017. augusztus havi ülésén. A pályázati eredmény kihirdetésére a Pályázók meghívást kapnak.

10. A pályázónak vállalnia kell a megvásárolt ingatlan átalakítását, felújítását és borászati, idegenforgalmi, szállodai, vagy kereskedelmi célú hasznosítását. A megvalósítás határideje: 2021. december 31. napjáig, mely időpontig a használatbavételi engedélyt a Kiíró részére be kell mutatni.

11. Az ingatlan értékesítésére vonatkozó további feltételeket tartalmaz az „AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ”, mely a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodán 10.000,- Ft házipénztárba történő befizetését követően szerezhető be 2017. június 26. 08.00 óra – 2017. augusztus 21. 13:00 óra között. A dokumentáció megvásárlása a pályázaton történő részvétel feltétele. A dokumentáció megvásárlásának, a pályázat benyújtásának helye: Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal, Műszaki Iroda, 3910 Tokaj, Rákóczi út 54. sz. I. emelet 13. szoba.

12. Bővebb felvilágosítást ad: Brezovcsik Béláné tel.: +36-47-553-013, fax: +36-47-352-006, e-mail: margo.brezovcsikne@tokaj.hu

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a felhívás eredménytelenné nyilvánítására, újabb ajánlat kérésére, illetve versenytárgyalás tartására.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!