„Igyekezz minél előbb hozzám jönni…” – avagy a Tokaji Református Egyházközség küldöttsége Batizon

A Tokaji Református Egyházközség krónikája szerint 1547-ben járt Tokajban Batizi András, aki külföldi, protestáns egyetemeken folytatott tanulmányútjairól hazafelé állhatott meg városunkban. Mindenesetre maradandó nyomott hagyott maga után, hiszen a tokaji gyülekezet lelkészeinek lajstroma vele, a Magyar Lutherként is emlegetett prédikátorral indul.

Ezt a történelmi emléket, szálat szerette volna ápolni a Tokaji Református Egyházközség, amikor testvérgyülekezetéül választotta a Szatmári Református Egyházmegye Batizi Egyházközségét. Ezt a történelmi emléket, szálat szerette volna ápolni a Tokaji Református Egyházközség, amikor testvérgyülekezetéül választotta a Szatmári Református Egyházmegye Batizi Egyházközségét. A kapcsolat most is kedves, mindenképpen ápolásra méltó. Király Lajos esperes úr meghívásának eleget téve így szolgáltam meghívott igehirdetőként Batizon 2019. február 3-án. Régi szándék vált ezzel valóra, hiszen 2018. márciusában esperes úr Tokajban a következőt kérte tőlem az Ige szavával: „Igyekezz minél előbb hozzám jönni…” / 2Timóteus 4:9 /. Ennek, a szó lelki értelmében testvéri meghívásnak eleget téve voltunk együtt Batizon.

Nagyon megható volt a szívélyes fogadtatása a gyülekezet és lelkésztársamnak egyaránt.  Isten Igéjét az 1Sámuel 1:9-28 alapján hirdettem.  Az Ige fényében ránézhettünk az múlt időszakokra is, amely valóban sok változást hozott a tokaji reformátusság életében. Sok imádság, könyörgés, Isten előtt való térdelés járt és jár ezzel együtt mind a mai napig. De hisszük, Isten jót készít nekünk. Így a már említett lelkészválasztás nem könnyű folyamata után Isten iránti hálaadással mutatkoztam be Batizon, és hirdettük Isten Igéjét együtt Négyesi József gondnok úrral és kedves feleségével.  Örömmel a szívünkben adtuk át azokat a szeretetteljes köszöntéseket, amelyeket a gyülekezetünk illetve Tokaj Város Önkormányzata nevében, Posta György polgármester úr helyezett a szívünkre. Az ottani gyülekezet pedig Igével és énekszóval is áldást kért ránk!

A nap végén az az imádság volt a szívemben Pál apostol nyomán, hogy maradjon meg közöttünk a hit, a remény és a szeretet ez után is!

Jóczik-Tóth Orsolya
lelkipásztor

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!