Humán szolgáltatások fejlesztése a Tokaj – Sárospatak térségben

A Tokaj Város Önkormányzata által vezetett konzorcium 2017 márciusában nyújtotta be pályázatát az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című felhívásra. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00038 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Tokaj – Sárospatak térségben” című támogatási kérelem bruttó 499 925 724 Ft támogatásban részesült, a támogatás formája 100 % vissza nem térítendő támogatás. A forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A konzorcium tagjai: Tokaj Város Önkormányzata (Konzorciumvezető), Sárospatak Város Önkormányzata, Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata, Erdőbénye Község Önkormányzata, Olaszliszka Község Önkormányzata, Tarcal Község Önkormányzata, Vámosújfalu Község Önkormányzata, Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.

A felhívásban szereplő, kötelezően megvalósítandó és választható tevékenységek közül olyan célokat választottak ki a konzorcium részéről, amelyekre az előkészítés folyamán, az igényfelmérés és helyzetfeltárás eredményeként térségi igény mutatkozott. Ennek megfelelően a projekt keretei között olyan tevékenységek (képzések, tréningek, rendezvények) valósulnak meg, melyek kiemelt célja a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a vidék megtartó képességének erősítése.
Mindezek mellett a projekt nagy hangsúlyt helyez a lakosság egészségügyi helyzetének javítására, a leszakadó térségek felzárkóztatására, társadalmi csoportok esélyegyenlőségének és életminőségének javítására, ezzel is hozzájárulva a lakosság helyben maradásához.
A projektmegvalósítás keretében felállításra került a projektmenedzsment szervezet, elkezdődött a szakmai vezető tevékenysége. Lezajlott a közbeszerzési szakértő kiválasztására irányuló beszerzés. Elkészült a konzorcium Közös Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata, valamint a szükséges módosítási igények átvezetését követően összeállt a képzésekre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció és elindult a közbeszerzési eljárás. Elkezdődött a KTK szerinti nyilvánosság biztosítása. Lezajlottak az eszközbeszerzések, elindultak a nem engedélyköteles felújításokkal kapcsolatos ajánlatkérések, szerződéskötések. Felvételre kerültek a projekt keretében foglalkoztatott személyek, valamint az elkészített Egyéni Fejlesztési Tervek alapján elindult a mentorálás. Elkezdődött a szakmai tevékenységek minőségbiztosítása. Folyamatban van a rendezvényekkel kapcsolatos közbeszerzési dokumentáció összeállítása.

A projektmegvalósítás kezdete: 2018. március 1.
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2020. augusztus 31.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

További információ:
www.tokaj.hu/human-szolgaltatasok-fejlesztese-tokaj-sarospatak-tersegben/

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!