HIRDETMÉNY

Tokaj Város önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a szociálisan rászoruló személyek részére térítésmentes barnakőszén kerül szétosztásra.

A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az Önkormányzati Hivatalhoz. A formanyomtatvány beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban, valamint letölthető a www.tokaj.hu honlapról.

A kérelmek benyújtási határideje: 2016. november 30.
A határidő elmulasztása jogvesztő, tehát az ezt követően benyújtott kérelmeket az Önkormányzat Képviselő-testületének már nem áll módjában elbírálni.

A támogatás mértéke kérelmezőnként 2 q barnakőszénnél kevesebb nem lehet, továbbá egy háztartás számára maximálisan 10 q barnakőszén kerülhet kiosztásra. Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.

Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete alapján:

Térítésmentesen szociális célú tüzelőanyagra jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén az a kérelmező, aki:

3. § Térítésmentesen szociális célú tüzelőanyagra jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása estén
az a kérelmező, aki:
a) a szociális célú tüzelőanyag igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint határidőben benyújtja a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és
c) vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
Fentiek alapján kérem a szociálisan rászoruló lakosságot, hogy a barnakőszén iránti kérelmüket határidőben (2016. november 30.) az Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani szíveskedjenek.
2016.10.27.

Posta György sk.
polgármester

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!