Hirdetmény szociális célú tüzelőanyag igényléséről

Tokaj Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a szociálisan rászoruló személyek részére térítésmentes barnakőszén kerül szétosztásra.

A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az Önkormányzati Hivatalhoz. A formanyomtatvány beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban, valamint letölthető a www.tokaj.hu honlapról. A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az Önkormányzati Hivatalhoz. A formanyomtatvány beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban, valamint letölthető a www.tokaj.hu honlapról.

A kérelmek benyújtási határideje: 2021. november 15.

A határidő elmulasztása jogvesztő, tehát az ezt követően benyújtott kérelmeket az Önkormányzat Képviselő-testületének már nem áll módjában elbírálni.

A támogatás mértéke kérelmezőnként 2 q barnakőszénnél kevesebb nem lehet, továbbá egy háztartás számára maximálisan 10 q barnakőszén kerülhet kiosztásra. Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.

Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló 11/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete alapján:
Térítésmentesen szociális célú tüzelőanyagra jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása estén az a kérelmező, aki:

a) a szociális célú tüzelőanyag igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint határidőben benyújtja a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

b)   akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegét (111.321 Ft), egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át (144.717 Ft) , és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és

c) vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik
Fentiek alapján kérem a szociálisan rászoruló lakosságot, hogy a barnakőszén iránti kérelmüket határidőben (2021. november 15.) az Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani szíveskedjenek.

Tokaj, 2021.október 12.

Posta György  sk.   polgármester

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!
Skip to content