HIRDETMÉNY – Szociális célú tüzelőanyag igénylésére

HIRDETMÉNY

 

Tokaj Város önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a szociálisan rászoruló személyek részére térítésmentes barnakőszén kerül szétosztásra.

 

A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az Önkormányzati Hivatalhoz. A formanyomtatvány beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban, valamint letölthető a www.tokaj.hu honlapról.

A kérelmek benyújtási határideje: 2019. november 15.

A határidő elmulasztása jogvesztő, tehát az ezt követően benyújtott kérelmeket az Önkormányzat  Képviselő-testületének már nem áll módjában elbírálni.

 

A támogatás mértéke kérelmezőnként 2q  barnakőszénnél kevesebb nem lehet, továbbá egy háztartás számára maximálisan 10q barnakőszén kerülhet kiosztásra. Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező  részére állapítható meg támogatás.

 

Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete alapján:

 

Térítésmentesen szociális célú tüzelőanyagra jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén az a kérelmező, aki:

 

  1. § Térítésmentesen szociális célú tüzelőanyagra jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása estén
    az a kérelmező, aki:
  1. a) a szociális célú tüzelőanyag igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint határidőben benyújtja a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
  2. b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250 Ft), egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500-Ft).
    Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és
  1. c) vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

 

 

Fentiek alapján  kérem a szociálisan rászoruló lakosságot, hogy a barnakőszén iránti kérelmüket határidőben (2019. november 15.) az Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani szíveskedjenek.

 

 

Tokaj, 2019. szeptember 27.

 

 

 

Posta György  sk.
polgármester

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!