Háziorvost keresnek Tokajban

Tokaj Város Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tokaj Város Önkormányzata háziorvos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
3910 Tokaj, Bethlen Gábor út 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Hatályos jogszabályok szerint a háziorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel, Tokaj I. számú háziorvosi felnőtt körzetben.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Büntetlen előélet.
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, a 96/2003 (VII. 15.) Korm. rendeletben és a 4/2000 (II.25.) EÜM rendeletben előírt feltételek megléte,
• MOK tagság,
• B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat a pályázat tartalmának annak elbírálásával kapcsolatos megismerhetőségére.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Posta György nyújt, a 47/352-752 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tokaj Város Önkormányzat címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati kiírásnak megfelelő pályázók személyes meghallgatását követően kerül sor a döntésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.tokaj.hu
• www.oali.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A településen 2 háziorvosi, 1 gyermekorvosi körzet működik. A meghirdetett körzet felnőtt körzet, területi ellátási kötelezettséggel, ellátandó lakosságszám: 1900. A kinevezésben 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Az önkormányzata vállalkozási formában való feladatellátásból nem zárkózik el. Igény esetén szolgálati lakást biztosít az önkormányzat. Illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján kerül megállapításra, azonban személyi illetmény megállapításától a munkáltató nem zárkózik el. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tokaj.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 12.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!