FELHÍVÁS – ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS

Az Önkormányzat az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) alapján természetes és jogi személy ügyfelei számára az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre.

2018. január 1-jétől az önkormányzati adóhatóság előtt intézhető adóügyek (ideértve egyaránt a helyi adókkal és gépjárműadóval kapcsolatos ügyeket is) valamennyi adózó számára teljes egészében, a teljes eljárási folyamatban elektronikus úton intézhetővé váltak.

Az adóhatóság a döntést írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. A kapcsolattartás formáját és módját az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) szabályozza.

2018. január 1-jétől Eüsztv. szabályozza az elektronikus ügyintézés részletszabályait. Ez vonatkozik a helyi adó és gépjárműadó ügyekre egyaránt.

Az Air. 36. § értelmében az adóhatóság írásban, az Eüsztv. meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel.

Gazdálkodók esetében kötelező az elektronikus kapcsolattartás.

Az egyéni vállalkozók továbbra is a már ismert ügyfélkapun keresztül intézhetik adóügyeiket (pl.: a bejelentkezés, vagy adó bevallások beküldését). Az egyéni vállalkozók és az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, adóköteles tevékenységet végző természetes személyek az adóhatóság irányában az elektronikus kapcsolattartást a KÜNY tárhelyükön keresztül kötelesek lebonyolítani, ezért kötelezően az elektronikus azonosításra alkalmas Ügyfélkapus regisztrációval vagy e-személyi igazolvánnyal kell rendelkezniük.

Az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek 2018. január 1-jétől elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek az önkormányzati adóhatóság irányában, amelynek során valamennyi elektronikus ügyintézési lehetőséget (pl.: adóbevallás ÁNYK nyomtatványon, ePapír stb.) igénybe vehetik.

A gazdálkodó szervezetek, valamint az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek 2018. január 1-jétől elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek az önkormányzati adóhatóság előtt. Ennek során képviselőjük (meghatalmazottjuk, megbízottjuk vagy törvényes, illetve szervezeti képviselőjük) útján valamennyi fentiekben jelzett elektronikus ügyintézési lehetőséget igénybe vehetik.

A gazdálkodó szervezetek számára a Kormány ingyenesen biztonságos kézbesítési szolgáltatásként elektronikus tárhelyet biztosít. Ez a tárhely a Cégkapu, melyet az ügyfelek az adóhatósággal való elektronikus kapcsolattartáshoz, dokumentum (pl. adóbevallás) beküldéshez és részükre szóló hivatalos dokumentum letöltéséhez használhatnak. A Cégkapun keresztül megvalósított kommunikáció minden tekintetben megfelel a hitelességi feltételeknek, így az maradéktalanul kiváltja a papír alapú levelezést.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyébként Cégkapu regisztrációra kötelezett gazdálkodó szervezetek a 2018. évben (2018. december 31-éig) az adóhatóság előtt – a maradéktalan elektronikus kommunikáció megvalósítása, és a Cégkapu használatra való megfelelő időtávú felkészülés érdekében – továbbra is használhatják a képviselők KÜNY tárhelyét, azaz a korábban már megszokott módon kommunikálhatnak elektronikus úton az önkormányzati adóhatósággal.

A jelzett elérhetőségekről (regisztrációt követően) elektronikusan – ügyfélkapun keresztül – lekérdezheti folyószámláját, befizetéseit, bevallásait, adószámlánkénti egyenlegét.

 

 

Tokaj, 2018. május

Péterné Ferencz Zsuzsanna s.k.

jegyző

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!