Álláspályázat: Építésügyi ügyintéző

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal

Építésügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1.sz. melléklet 4.Építésügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatása, építési ellenőrzés, az építési hatóság hatáskörébe tartozó szakhatósági ügyek intézése
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Engedélyezési eljárások lefolytatása, építési ellenőrzés, szakhatósági ügyek intézése .

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Főiskola,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII.3.) Korm.rend.4.sz. mellékletében megállapított szakirányú felsőfokú végzettségek egyikével való rendelkezés
  Számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII.3.) Korm.rend. 6§ (3) bekezdése szerinti feltételek
 helyismeret
 ÉTDR rendszer ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 Önéletrajz, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint
 Az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 Előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
 Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterné Ferencz Zsuzsanna nyújt, a 47/553-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2662/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Építésügyi ügyintéző.
 Személyesen: Péterné Ferencz Zsuzsanna, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi u 54.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt, a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.tokaj.hu – 2016. augusztus 3.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné történő nyilvánítására.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tokaj.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!