Álláslehetőség – Műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pont Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek, önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos feladatok, közreműködés az önkormányzat és intézményei pályázati munkái, beruházásai során az előkészítési, megvalósítási és utánkövetési feladatokban , a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó közlekedési, vízügyi, építésügyi, környezetvédelmi, földművelésügyi, állat-, és növényegészségügyi igazgatási feladatok ellátása, településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, önkormányzati tervezés feladatai.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Technikum, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pont szerinti végzettség,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, építész-, építőmérnök-, település-fejlesztési mérnök felsőfokú szakképzettség,
 • műszaki terület – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos, precíz, konstruktív munkavégzés, terhelhetőség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és véleményező megismerhetik
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterné Ferencz Zsuzsanna Jegyző nyújt, a 06-47/553-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20200129 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Tokaj Város honlapja – www.tokaj.hu – 2020. január 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa! A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. Próbaidő 6 hónap.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!