Álláshirdetés – Tokaji Városüzemeltető Szervezet vezetője (magasabb vezető) beosztás ellátására

Tokaj Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tokaji Városüzemeltető Szervezet vezetője (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Tokaj Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tokaji Városüzemeltető Szervezet vezetője (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. január 1.-2021. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi utca 54.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézménynek a hatályos jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az intézményt fenntartó határozataiban, a szakmai követelményekben megfogalmazottaknak megfelelő, folyamatos és gazdaságos működtetése, stabil gazdálkodás feltételeinek, az intézményi működés hatékonyságának folyamatos biztosítása,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, – egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági vagy agrár végzettség ,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • település üzemeltetésében megszerzett gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • több éves vezetői gyakorlat költségvetési szerveknél / vagy a Tokaji Városüzemeltető Szervezetnél – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések
 • a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • a közalkalmazotti illetményre vonatkozó bérigénye
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik
 • a pályázó nyilatkozatát arról, a kéri e, hogy a Képviselő-testület a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Posta György nyújt, a 47/352-752 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Tokaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6818 , valamint a beosztás megnevezését: munka és termelésszervező.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálásáról – a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján – a Képviselő-testület határoz a pályázati határidő lejártát követő ülésén. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.tokaj.hu – 2020. október 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa! A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!