Álláshirdetés: Pénzügyi ügyintéző

A Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaladányi kirendeltsége pályázatot hirdet Pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal
Tiszaladányi kirendeltség

Pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3929 Tiszaladány, Kossuth 53.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: I. melléklet 16. Pénzügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:
Éves költségvetés kidolgozása, beszámoló készítés, vagyongazdálkodási feladatok, főkönyvi könyvelés. Házipénztár kezelés, számlázási feladatok, bérjellegű kifizetések számfejtése. Gazdasági statisztikák készítése, egyéb nyilvántartási feladatok elvégzése. Pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, kincstári adatszolgáltatás, banki feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaladányi Kirendeltsége pénzügyi igazgatásával, költségvetésével, vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, Mérlegképes könyvelő,
• Államháztartási pénzügyi területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Gyakorlott szintű számviteli / pénzügyi szoftverismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó szakmai önéletrajzát,
• iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat,
• a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh Zsuzsanna nyújt, a 06 47/553-015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1310/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• tiszaladany.hu
• tokaj.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa! A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!