Álláshirdetés: Pénzügyi ügyintéző (Tiszaladány)

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaladány kirendeltség Pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal 
Tiszaladány kirendeltség

Pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3929 Tiszaladány, Kossuth u. 53.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: I. melléklet 19. Pénzügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:
Éves költségvetés kidolgozása, beszámoló készítés, vagyongazdálkodási feladatok, főkönyvi könyvelés. Házipénztár kezelés, számlázási feladatok, bérjellegű kifizetések számfejtése. Gazdasági statisztikák készítése, egyéb nyilvántartási feladatok elvégzése. Pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, kincstári adatszolgáltatás, banki feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaladányi Kirendeltsége pénzügyi igazgatásával, költségvetésével, vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Főiskola, Mérlegképes könyvelő,
 Államháztartási pénzügyi területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 Gyakorlott szintű számviteli / pénzügyi szoftverismeret
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
 a pályázó szakmai önéletrajzát,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. október 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh Zsuzsanna nyújt, a 06-47/553-015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017.08.24. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője bírálja el
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 tokaj.hu – 2017. augusztus 24.
 tiszaladany.hu – 2017. augusztus 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa! A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!