Álláshirdetés: Pályázatkezelési referens

A “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal Pályázatkezelési referens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2016. december 1.-2019.február 28. –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
3. melléklet 35. pontja szerinti európai uniós feladatkör I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:
Elkészíti a beruházási ütemtervet, ellátja az Önkormányzat beruházásaival kapcsolatos feladatokat. Az önkormányzat és azok szerveinek beruházásaival, szolgáltatások szervezésével, tevékenységek ellátásával kapcsolatos aktuális pályázati kiírásokat figyeli, arról folyamatos tájékoztatást ad a vezetők részére. Előkészíti a pályázatokkal kapcsolatos döntéseket a képviselő-testületi ülésre, azok végrehajtásáról beszámol. Határidőre elkészíti a benyújtandó pályázati dokumentációt, illetve a pályázathoz szükséges adatokat, információkat biztosítja. Közreműködik a szükséges közbeszerzési eljárás előkészítésében, kapcsolatot tart a közbeszerzési tanácsadóval. Részt vesz a közbeszerzési ajánlatok értékelésében és a megkötendő szerződések előkészítésében. Végzi a pályázati projekt komplex tevékenységi körére kiterjedő szakmai munka menedzselését, tevékenység-koordinálását és ellenőrzését, szakmai kapcsolatot tart a közreműködő szervezetekkel. Folyamatosan figyelemmel kíséri a támogatási szerződés szerinti teljesítést és lezárást, elkészíti a projekt-előrehaladási jelentéseket. Felügyeli a megkötött szerződések alapján a kivitelezés ellenőrzését, a pályázatok ütemezés szerinti megvalósulását. A beruházás, egyéb pályázatok folyamatos koordinációja (közreműködőkkel, szakhatóságokkal, kivitelezőkkel, műszaki ellenőrrel, pályázatba bevont szereplőkkel.) Menedzseli a pénzügyi elszámolásokat, azokat elkészíti, vagy közreműködik azok elkészítésében. Közreműködik a beruházások, egyéb pályázatok átadási eljárásában. Elkészíti a projekt-fenntartási időszakában kötelező monitoring jelentéseket és záróelszámolásokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pályázati referensi feladatok teljes körű ellátása Tokaj Város Önkormányzata és intézményei tekintetében.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola,
• • Egyetem, vagy főiskola pontosan az I. besorolási osztályban előírt Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; álla
• • Számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• • a 2007-2013 programozási időszak európai uniós vagy hazai támogatások kezelésében és pénzügyi lebonyolításában szerzett legalább 3 éves tapasztalat
• • pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek (EMIR, EPTK) ismerete
• • felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói regisztráció
• • közbeszerzési menedzsment szakirányú végzettség
• • közbeszerzési szakjogász és/vagy közbeszerzési referens (OKJ) végzettség

Előnyt jelentő kompetenciák:

• együttműködési készség,,
• terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség,
• problémamegoldó képesség, kezdeményező készség
• pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,,
• jó rendszerező képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Önéletrajz, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint
• Az iskolai végzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata, § Előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterné Ferencz Zsuzsanna nyújt, a 47/553-010 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3491/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázatkezelési referens.
• Személyesen: Péterné Ferencz Zsuzsanna, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.tokaj.hu – 2016. november 11.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné történő nyilvánítására.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tokaj.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!