Álláshirdetés – bölcsődei dajka munkakör betöltésére

Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet bölcsődei dajka munkakör betöltésére.

Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

B.A. Z. Megye 3910 Tokaj, Gróf Apponyi Albert utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kisgyermeknevelő irányításával, a bölcsődei dajka munkakörbe tartozó gyermekgondozási, higiéniai és takarítási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés – OKJ-s bölcsődei dajka
  • cselekvőképesség, magyar állampolgárság
  • ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
  • büntetlen előéletű legyen és ezeket hatósági bizonyítvánnyal igazolja

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Bölcsődei legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes önéletrajz,
  • Végzettséget igazoló okiratok másolata
  • erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről és arról hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  • Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez és tárolásához való hozzájárulásról
  • Egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2021. január 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csordás Sándorné intézményvezető nyújt, a 47/352-059 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Gróf Apponyi Albert utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:….., valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei dajka.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás után az intézményvezető dönt a nyertes pályázó személyéről. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézménybe történő új kinevezés esetén 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.tokaj.hu – 2020. október 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!