Kiállításmegnyitó – Katona György és Duncsák Attila festőművész (Zempléni Fesztivál)

2019. August 11 - 18.

Paulay Ede Színház (Tokaj, Serház utca 55) (térkép)

https://www.zemplenifesztival.hu/kiallitas05/

Katona György festőművész és Duncsák Attila festőművész kiállítása. Megnyitó: augusztus 11., 14 óra. A kiállítást megnyitja: Gergely Papp Adrianna, a Rovás alelnöke. A kiállítás megtekinthető: hétfő kivételével naponta 9–17 óráig

KATONA GYÖRGY
festőművész

és

DUNCSÁK ATTILA
festőművész

KIÁLLÍTÁSA

Megnyitó: augusztus 11., 14 óra
A kiállítást megnyitja: Gergely Papp Adrianna, a Rovás alelnöke

A kiállítás megtekinthető: hétfő kivételével naponta 9–17 óráig

A Zempléni Fesztivál idei kiállításprogramja egy kassai alkotó közösség, a Rovás Alkotócsoport munkássága köré épül fel. A hat tárlatot tartalmazó sorozat folytatja a 2018-ban elkezdett tematikát: a mai határon túli magyar képzőművészet bemutatását. A Zemplén öt településén, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, Tolcsván, Tokajban és Szerencsen megrendezett bemutatók mindegyike különlegesség a maga nemében. Ha pedig valaki veszi a fáradságot és mindegyik kiállítást meglátogatja, átfogó képet kaphat arról, merre tart ma az egyik legismertebb kassai alkotó csoport munkássága. Ehhez kapcsolódóan pedig játéklehetőséget is kínálunk a kitartó kiállításlátogatóknak. A játékról szóló ismertető megtekinthető itt, ill. a ZF programfüzetben, amit megtalál a Tourinform Irodákban és a kiállítási helyszíneken.

 

Ka­to­na György fest­mé­nye­in igen sok­szor bib­li­ai té­má­kat dol­goz fel – az Utol­só va­cso­ra rész­le­tét lásd fent –, ér­tel­mez sa­já­to­san, egyé­ni meg­kö­ze­lí­tés­ben, olyan erő­vel és szug­gesz­tív be­le­ér­zés­sel, amellyel a nézőt nem­csak meg­ál­lít­ja, hanem a föld­höz is szö­ge­zi. Szí­nei, kom­po­zí­ci­ói le­nyű­gö­zik a la­i­kus be­fo­ga­dót, magas szak­tu­dá­sán és kí­sér­le­te­ző kre­a­ti­vi­tá­sán pedig a szak­ma kép­vi­se­lői is el­ámul­nak.Az em­be­ri sors­kér­dé­sek fog­lal­koz­tat­ják, az ér­tel­met ke­re­si az ese­mé­nyek mö­gött.
képek

 

da

Dun­csák At­ti­la ung­vá­ri szü­le­té­sű, 1982 óta Kas­sán élő fes­tő­mű­vész. A szí­nek sze­rel­me­se, ti­tok­za­tos, szür­re­á­lis maszk­jai mögé nem enged be­te­kin­tést, ha mégis si­ke­rül­ne, egy újabb ál­ar­cot rak elénk, sőt egy újab­bat… Al­ko­tá­sa­i­nak szí­nei vit­rázs-ab­la­kok fé­nyé­vel ra­gyog­nak, a tit­ko­kat ke­re­si és sze­re­ti az em­be­re­ket.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!